Chuyên đề Hoạt động truyền thông với việc thu hút đầu vào tỉnh Thái Bình

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRONG MARKETING ĐỊA PHƯƠNG VỚI VẤN ĐỀ THU HÚT ĐẦU TƯ 3I-Hoạt động truyền thông trong marketing địa phương 31-Khái quát về hệ thống truyền thông 3II-Vai trò hoạt động truyền thông đối với vấn đề thu hút đầu tư của địa phương 9CHƯƠNG II – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÁI BÌNH 11I-Khái quát về tỉnh Thái Bình và Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình 111-Khái quát về tỉnh Thái Bình 112-Giới thiệu về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình 14II-Thực trạng hoạt động truyền thông thu hút đầu tư của Sở kế hoạch Thái Bình 231-Các hoạt động marketing của Sở kế hoạch đầu tư 232-Thực trạng hoạt động truyền thông của Sở kế hoạch đầu tư 282.3-Kích thích tiêu thụ 32III-Kết quả hoạt động thu hút đầu tư 34Khu CN Nguyễn Đức Cảnh 35Khu CN Phúc khánh 35Khu CN Tiền phong 35Khu CN Tiền Hải 35IV-Đánh giá chung về tỉnh Thái Bình đối với lĩnh vực thu hút đầu tư và các đối thủ cạnh tranh của tỉnh trong lĩnh vực này 361- Phân tích SWOT đối với lĩnh vực thu hút đầu tư của Thái Bình trên cơ sở so sánh với một số địa phương khác 362-Các đối thủ cạnh tranh chính 39CHƯƠNG III –MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 42I-Chiến lược marketing đối với lĩnh vực thu hút đầu tư 42II-Một số đề xuất nhằm tăng cường hoạt động truyền thông thu hút đầu tư vào Thái Bình 451-Hoạt động quảng cáo 452-Marketing trực tiếp 473-Kích thích tiêu thụ 494-Quan hệ quần chúng và tuyên truyền 495-Bán hàng trực tiếp 50KẾT LUẬN 50DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRONG MARKETING ĐỊA PHƯƠNG VỚI VẤN ĐỀ THU HÚT ĐẦU TƯ 3

I-Hoạt động truyền thông trong marketing địa phương 3

1-Khái quát về hệ thống truyền thông 3

II-Vai trò hoạt động truyền thông đối với vấn đề thu hút đầu tư của địa phương 9

CHƯƠNG II – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÁI BÌNH 11

I-Khái quát về tỉnh Thái Bình và Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình 11

1-Khái quát về tỉnh Thái Bình 11

2-Giới thiệu về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình 14

II-Thực trạng hoạt động truyền thông thu hút đầu tư của Sở kế hoạch Thái Bình 23

1-Các hoạt động marketing của Sở kế hoạch đầu tư 23

2-Thực trạng hoạt động truyền thông của Sở kế hoạch đầu tư 28

2.3-Kích thích tiêu thụ 32

III-Kết quả hoạt động thu hút đầu tư 34

Khu CN Nguyễn Đức Cảnh 35

Khu CN Phúc khánh 35

Khu CN Tiền phong 35

Khu CN Tiền Hải 35

IV-Đánh giá chung về tỉnh Thái Bình đối với lĩnh vực thu hút đầu tư và các đối thủ cạnh tranh của tỉnh trong lĩnh vực này 36

1- Phân tích SWOT đối với lĩnh vực thu hút đầu tư của Thái Bình trên cơ sở so sánh với một số địa phương khác 36

2-Các đối thủ cạnh tranh chính 39

CHƯƠNG III –MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 42

I-Chiến lược marketing đối với lĩnh vực thu hút đầu tư 42

II-Một số đề xuất nhằm tăng cường hoạt động truyền thông thu hút đầu tư vào Thái Bình 45

1-Hoạt động quảng cáo 45

2-Marketing trực tiếp 47

3-Kích thích tiêu thụ 49

4-Quan hệ quần chúng và tuyên truyền 49

5-Bán hàng trực tiếp 50

KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY