Chuyên đề Hoạt động quảng cáo panô tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCTrangDanh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ 7, 11, 17, 32, 33Lời mở đầu 1Chương1 : Đặc điểm thị trường quảng cáo panô, tấm lớn trong hoạt động kinh doanh quảng cáo của công ty Bình Minh 31 Khái quát chung về hình thức quảng cáo ngoài trời bằng panô, tấm lớn 31.1 Panô/apphích 31.2 Các biển bảng tấm lớn bên đường (billboards) 61.3. Thị trường quảng cáo panô, tấm lớn trên địa bàn Hà Nội 81.4 Thị trường quảng cáo panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh 101.4.1Giới thiệu sơ qua về công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Bình Minh 101.4.2 Thị trường quảng cáo panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh : 141.4.2.1 Khách hàng chính của công ty quảng cáo Bình Minh trong mảng quảng cáo Panô, tấm lớn : 141.4.2.2 Sự cạnh tranh trong thị trường kinh doanh dịch vụ này : 16Chương 2 : Thực trạng và nguyên nhân của thực trạng hoạt động quảng cáo panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh: 182.1 Môi trường kinh doanh , nguồn lực của công ty quảng cáo Bình Minh 182.1.1 Nguồn nhân lực : 182.1.2 Nguồn lực về tài chính của công ty : 182.1.2.1 Tài sản cố định : 192.1.2.2 Tài sản lưu động : 192.1.3 Môi trường kinh doanh : 192.1.3.1 Môi trường kinh tế : 192.1.3.2 Môi trường nhân khẩu học : 202.1.3.3 Môi trường văn hoá : 212.1.3.4 Môi trường công nghệ : 222.2 Quản trị quảng cáo panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh : 222.2.1 Qúa trình hình thành một biển quảng cáo tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh : 222.2.2 Sáng tạo ý tưởng quảng cáo : 282.2.3 Vị trí không gian đặt panô, tấm lớn và những vấn đề luật pháp liên quan 292.2.4 Những khiếm khuyết trong hoạt động sản xuất quảng cáo panô, tấm lớn 312.3 Kết quả kinh doanh của công ty quảng cáo Bình Minh ( 2001-2005): 322.3.1 Những mặt đã đạt được : 342.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu : 352.4 Đánh giá vị trí của công ty quảng cáo Bình Minh: 35Chương 3 : Một và giải pháp marketing giúp hoàn thiện hoạt động quảng cáo ngoài trời bằng panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh 373.1 Những kiến nghị về chiến lược Marketing cho công ty quảng cáo Bình Minh : 373.2 Hoàn thiện các biến số marketing mix cho công ty : 403.2.1 Về sản phẩm : 403.2.2 Yếu tố giá cả : 423.2.3 Những quyết định về phân phối : 443.2.4 Về hoạt động xúc tiến : 453.3 Giải pháp về nguồn vốn : 463.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty : 483.5. Một vài kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền : 493.6. Với hiệp hội quảng cáo Việt Nam : 51PHẦN KẾT LUẬN 52

MỤC LỤC

Trang

Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ 7, 11, 17, 32, 33

Lời mở đầu 1

Chương1 : Đặc điểm thị trường quảng cáo panô, tấm lớn trong hoạt động kinh doanh quảng cáo của công ty Bình Minh 3

1 Khái quát chung về hình thức quảng cáo ngoài trời bằng panô, tấm lớn 3

1.1 Panô/apphích 3

1.2 Các biển bảng tấm lớn bên đường (billboards) 6

1.3. Thị trường quảng cáo panô, tấm lớn trên địa bàn Hà Nội 8

1.4 Thị trường quảng cáo panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh 10

1.4.1Giới thiệu sơ qua về công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Bình Minh 10

1.4.2 Thị trường quảng cáo panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh : 14

1.4.2.1 Khách hàng chính của công ty quảng cáo Bình Minh trong mảng quảng cáo Panô, tấm lớn : 14

1.4.2.2 Sự cạnh tranh trong thị trường kinh doanh dịch vụ này : 16

Chương 2 : Thực trạng và nguyên nhân của thực trạng hoạt động quảng cáo panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh: 18

2.1 Môi trường kinh doanh , nguồn lực của công ty quảng cáo Bình Minh 18

2.1.1 Nguồn nhân lực : 18

2.1.2 Nguồn lực về tài chính của công ty : 18

2.1.2.1 Tài sản cố định : 19

2.1.2.2 Tài sản lưu động : 19

2.1.3 Môi trường kinh doanh : 19

2.1.3.1 Môi trường kinh tế : 19

2.1.3.2 Môi trường nhân khẩu học : 20

2.1.3.3 Môi trường văn hoá : 21

2.1.3.4 Môi trường công nghệ : 22

2.2 Quản trị quảng cáo panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh : 22

2.2.1 Qúa trình hình thành một biển quảng cáo tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh : 22

2.2.2 Sáng tạo ý tưởng quảng cáo : 28

2.2.3 Vị trí không gian đặt panô, tấm lớn và những vấn đề luật pháp liên quan 29

2.2.4 Những khiếm khuyết trong hoạt động sản xuất quảng cáo panô, tấm lớn 31

2.3 Kết quả kinh doanh của công ty quảng cáo Bình Minh ( 2001-2005): 32

2.3.1 Những mặt đã đạt được : 34

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu : 35

2.4 Đánh giá vị trí của công ty quảng cáo Bình Minh: 35

Chương 3 : Một và giải pháp marketing giúp hoàn thiện hoạt động quảng cáo ngoài trời bằng panô, tấm lớn của công ty quảng cáo Bình Minh 37

3.1 Những kiến nghị về chiến lược Marketing cho công ty quảng cáo Bình Minh : 37

3.2 Hoàn thiện các biến số marketing mix cho công ty : 40

3.2.1 Về sản phẩm : 40

3.2.2 Yếu tố giá cả : 42

3.2.3 Những quyết định về phân phối : 44

3.2.4 Về hoạt động xúc tiến : 45

3.3 Giải pháp về nguồn vốn : 46

3.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty : 48

3.5. Một vài kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền : 49

3.6. Với hiệp hội quảng cáo Việt Nam : 51

PHẦN KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY