Chuyên đề Hoạt động Marketing cho sản phẩm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Công ty THC: thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 2I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 2II. CÁC CHỦ THỂ CỦA HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 51. Người tổ chức 52. Người tham dự 63. Người tham quan 64. Mối quan hệ giữa người tổ chức – người tham gia và người tham quan 7III. CÁC HÌNH THỨC CỦA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 91. Quan điểm và tiêu chuẩn đứng trên góc độ của người tham dự 112. Tiêu chuẩn và quan điểm đánh giá hiệu quả trên góc độ của khách tham quan hội chợ triển lãm. 123. Tiêu chuẩn và quan điểm đánh giá hiệu quả trên góc độ của người tổ chức 13IV. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT CÔNG TY KINH DOANH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 16V. MARKETING TRONG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 22THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY THC 22I. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 221. Quá trình thành lập 222. Thực trạng hoạt động và kết quả thu được từ việc tổ chức hội trợ triển lãm thương mại của Công ty THC 263. Hoạt động marketing của Công ty THC 28II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở THC 301. Thực trạng tổ chức hội chợ triển lãm tại Việt Nam 302. Vấn đề chủ yếu của THC 31CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI CỦA 33CÔNG TY THC 33I. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI 331. Những thách thức và cơ hội 332. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 35II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY THC 361. Định hướng chiến lược 362. Giải pháp marketing 393. Các giải pháp khác 40III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐỐI VỚI CÁC CUỘC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC THÌ QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM BAO GỒM CÁC BƯỚC SAU 421. Nghiên cứu môi trường marketing và thị trường 422. Xây dựng thư mời 423. Lựa chọn và mời khách 444. Tổ chức xây dựng gian hàng 455. Tiến hành hội chợ triển lãm thương mại 456. Kết thúc hội chợ triển lãm thương mại 467. Lựa chọn và mời khách 47KẾT LUẬN 50MỤC LỤC 51

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 2

I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 2

II. CÁC CHỦ THỂ CỦA HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 5

1. Người tổ chức 5

2. Người tham dự 6

3. Người tham quan 6

4. Mối quan hệ giữa người tổ chức – người tham gia và người tham quan 7

III. CÁC HÌNH THỨC CỦA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 9

1. Quan điểm và tiêu chuẩn đứng trên góc độ của người tham dự 11

2. Tiêu chuẩn và quan điểm đánh giá hiệu quả trên góc độ của khách tham quan hội chợ triển lãm. 12

3. Tiêu chuẩn và quan điểm đánh giá hiệu quả trên góc độ của người tổ chức 13

IV. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT CÔNG TY KINH DOANH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 16

V. MARKETING TRONG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 22

THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY THC 22

I. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 22

1. Quá trình thành lập 22

2. Thực trạng hoạt động và kết quả thu được từ việc tổ chức hội trợ triển lãm thương mại của Công ty THC 26

3. Hoạt động marketing của Công ty THC 28

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở THC 30

1. Thực trạng tổ chức hội chợ triển lãm tại Việt Nam 30

2. Vấn đề chủ yếu của THC 31

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI CỦA 33

CÔNG TY THC 33

I. NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI 33

1. Những thách thức và cơ hội 33

2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 35

II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY THC 36

1. Định hướng chiến lược 36

2. Giải pháp marketing 39

3. Các giải pháp khác 40

III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM ĐỐI VỚI CÁC CUỘC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC THÌ QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM BAO GỒM CÁC BƯỚC SAU 42

1. Nghiên cứu môi trường marketing và thị trường 42

2. Xây dựng thư mời 42

3. Lựa chọn và mời khách 44

4. Tổ chức xây dựng gian hàng 45

5. Tiến hành hội chợ triển lãm thương mại 45

6. Kết thúc hội chợ triển lãm thương mại 46

7. Lựa chọn và mời khách 47

KẾT LUẬN 50

MỤC LỤC 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY