Chuyên đề Hoạt động định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại ngân hàng HABUBANK

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUẾT VỀ HOẠT ĐỘNG THẾ CHẤP VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẦM CỐ, THẾ CHẤP, BẢO LÃNH. 2

1.Thế chấp tài sản là. 2

2. Vai trò bất động sản thế chấp trong đời sống xã hội. 3

3. Nội dung chủ yếu của hợp đồng cầm cố thế chấp và bảo lãnh. 4

4. Các tài sản được dùng để thế chấp. 5

5. Các loại tài sản không được nhận thế chấp. 5

6. Các hình thức thế chấp tài sản. 6

7. Thời hạn thế chấp một tài sản. 7

8. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thế chấp bất động sản. 8

9. Trong thời gian thế chấp tài sản đem thế chấp có thể được thay thế hoặc sửa chữa. 12

10. Khi thế chấp tài sản thuộc sở hữu khác nhau. 12

11. Trường hợp thay thế thế chấp bằng bảo lãnh . 13

12. Các tổ trức tín dụng được nhận thế chấp, cầm cố và bảo lãnh. 13

13. Khi thế chấp cầm cố tài sản hoặc bảo lãnh để vay tiền thi mức tiền được vay là bao nhiêu so với giá trị tài sản. 14

14. Một tài sản được đem thế chấp cho nhiều lần vay vốn. 15

15. Các tài sản phải đăng ký cầm cố, thế chấp. 15

16. Bên thế chấp, cầm cố tài sản phải đăng ký việc thế chấp cầm cố hay bên nhận cầm cố, thế chấp đăng ký? 16

17. Những loại tài sản khi cầm cố, thế chấp phải có chứng nhận của công chứng nhà nước bao gồm. 17

18. Quy định khi một công ty cầm cố, thế chấp tài sản để vay vốn, trong thời hạn thế chấp, cầm cố tài sản thế chấp vẫn còn, nhưng sau đó doanh nghiệp này lại sát nhập,cổ phần hoá hoặc chia tách thành các công ty độc lập. 17

19. chấm dứt thế chấp bất động sản . 18

20. thủ tục buộc bên giữ tài sản đảm bảo đảm phải giao tài sản cho tổ trức tín dụng như sau. 19

21. xử lý tài sản thế chấp. 20

22. Thanh toán thu nợ từ việc xử lý tài sản bảo đảm. 23

23. Định giá tài sản bảo đảm khi xử lý. 24

PHẦN II: THẨM ĐỊNH GIÁ CHO THẾ CHẤP 26

1. Xác định vấn đề. 29

2. Lên kế hoạch thẩm định giá. 30

3. Thu thập tài liệu. 30

4. Vận dụng và phân tích tài liệu. 31

5. Chuẩn bị báo cáo thẩm định giá . 32

6. Báo cáo thẩm định giá 32

PHẦN III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ 39

BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG HABUBANK 39

A. GIỚI THỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG HABUBANK 39

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 39

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 41

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội giai đoạn 2002 - 2004 43

B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG HABUBANK 47

I. Giới thiệu tình hình cho vay bằng bất động sản thế chấp tại HBB 47

1. Giới thiệu về công tác thẩm định giá tại ngân hàng HBB. 47

2. Các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản. 49

II. Quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại ngân hàng HBB. 54

1. Quản lý bất động sản thế chấp. 54

PHẦN IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 58

1. về cơ cấu tổ trức. 58

2. Về các phương pháp áo dụng đối với tình hình cụ thể. 59

3. Kiến nghị: 62

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY