Chuyên đề Hoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt nam

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1PHẦN 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BCTC VÀ PHÂN TÍCH CÁC BCTC TRONG DOANH NGHIỆP 21.1Báo cáo tài chính 21.1.1Tác dụng và yêu cầu của các BCTC 21.1.2.Các loại BCTC và phương pháp lập BCTC doanh nghiệp 51.2. Phân tích Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 161.2.1.Ý nghĩa và phương pháp phân tích báo cáo tài chính kế toán 161.2.2.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán. 201.2.3.Các tỉ số về khả năng cân đối vốn. 221.2.4.Tỷ số về khả năng hoạt động 231.2.5. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lãi. 25PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC LẬP ,PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 272.1)Thực trạng và đánh giá về việc lập và phân tích các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam. 272.2)Một số ý kiến đề xuất. 28PHẦN KẾT LUẬN 32

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BCTC VÀ PHÂN TÍCH CÁC BCTC TRONG DOANH NGHIỆP 2

1.1Báo cáo tài chính 2

1.1.1Tác dụng và yêu cầu của các BCTC 2

1.1.2.Các loại BCTC và phương pháp lập BCTC doanh nghiệp 5

1.2. Phân tích Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 16

1.2.1.Ý nghĩa và phương pháp phân tích báo cáo tài chính kế toán 16

1.2.2.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán. 20

1.2.3.Các tỉ số về khả năng cân đối vốn. 22

1.2.4.Tỷ số về khả năng hoạt động 23

1.2.5. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lãi. 25

PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC LẬP ,PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 27

2.1)Thực trạng và đánh giá về việc lập và phân tích các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam. 27

2.2)Một số ý kiến đề xuất. 28

PHẦN KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY