Chuyên đề Hoàn thiện quy trình dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long

MỤC LỤCTrangLời mở đầu . .1Chương I: Tổng quan về công ty và dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty Cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long . . .31.1. Tổng quan về công ty Cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long . 31.1.1. Địa vị pháp lí . . 3 1.1.2. Ngành, nghề kinh doanh .3 1.1.3. Mô hình bộ máy tổ chức . 4 1.1.4. Nhiệm vụ các phòng ban chức năng . .4 1.1.4.1. Phòng du lịch . 4 1.1.4.2. Phòng kinh doanh 5 1.1.4.3. Phòng Đối ngoại .5 1.1.4.4. Phòng kĩ thuật . 5 1.1.4.5. Phòng kế toán .61.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long .61.2.1. Tổng quan về thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam .61.2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long .81.2.2.1. Các sự kiện VietLong promotion tổ chức .81.2.2.1.1. Lễ hội Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội, 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững .81.2.2.1.2. Chương trình Xuất khẩu xuất sắc năm 2009 (Trading Excellence Award 2009) .91.2.2.2. Kết quả kinh doanh .9Chương II: Thực trạng quy trình tổ chức sự kiện của công ty Cổ phần xúctiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long 132.1. Quy trình tổ chức sự kiện 132.1.1. Nghiên cứu thị trường, hình thành ý tưởng 132.1.2. Lập kế hoạch, tìm kiếm khách hàng 182.1.3. Tổ chức sự kiện 222.1.4. Đánh giá 272.2. Đánh giá về quy trình tổ chức sự kiện của công ty cổ phần xúc tiếnđầu tư thương mại và du lịch Việt Long .282.2.1. Nghiên cứu thị trường, hình thành ý tưởng .292.2.2. Lập kế hoạch, tìm kiếm khách hàng 302.2.3. Tổ chức sự kiện 322.2.4. Đánh giá 35Chương III: Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức sự kiện cho công ty cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và duc lịch Việt Long 363.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 363.1.1. Dự báo phát triển của thị trường tổ chức sự kiện tại Việt Nam.363.1.2. Phương hướng kinh doanh của công ty 373.2. Đề xuất giải pháp cho công ty 373.2.1. Gải pháp chung .373.2.2. Các checklist đáng chú ý cho một sự kiện .49Kết luận 51

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu . .1

Chương I: Tổng quan về công ty và dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty Cổ

phần xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long . . .3

1.1. Tổng quan về công ty Cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long . 3

1.1.1. Địa vị pháp lí . . 3

1.1.2. Ngành, nghề kinh doanh .3

1.1.3. Mô hình bộ máy tổ chức . 4

1.1.4. Nhiệm vụ các phòng ban chức năng . .4

1.1.4.1. Phòng du lịch . 4

1.1.4.2. Phòng kinh doanh 5

1.1.4.3. Phòng Đối ngoại .5

1.1.4.4. Phòng kĩ thuật . 5

1.1.4.5. Phòng kế toán .6

1.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty cổ phần xúc

tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long .6

1.2.1. Tổng quan về thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam .6

1.2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long .8

1.2.2.1. Các sự kiện VietLong promotion tổ chức .8

1.2.2.1.1. Lễ hội Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long

– Hà Nội, 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững .8

1.2.2.1.2. Chương trình Xuất khẩu xuất sắc năm 2009

(Trading Excellence Award 2009) .9

1.2.2.2. Kết quả kinh doanh .9

Chương II: Thực trạng quy trình tổ chức sự kiện của công ty Cổ phần xúc

tiến đầu tư thương mại và du lịch Việt Long 13

2.1. Quy trình tổ chức sự kiện 13

2.1.1. Nghiên cứu thị trường, hình thành ý tưởng 13

2.1.2. Lập kế hoạch, tìm kiếm khách hàng 18

2.1.3. Tổ chức sự kiện 22

2.1.4. Đánh giá 27

2.2. Đánh giá về quy trình tổ chức sự kiện của công ty cổ phần xúc tiến

đầu tư thương mại và du lịch Việt Long .28

2.2.1. Nghiên cứu thị trường, hình thành ý tưởng .29

2.2.2. Lập kế hoạch, tìm kiếm khách hàng 30

2.2.3. Tổ chức sự kiện 32

2.2.4. Đánh giá 35

Chương III: Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức sự kiện cho

công ty cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại và duc lịch Việt Long 36

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 36

3.1.1. Dự báo phát triển của thị trường tổ chức sự kiện tại Việt Nam.36

3.1.2. Phương hướng kinh doanh của công ty 37

3.2. Đề xuất giải pháp cho công ty 37

3.2.1. Gải pháp chung .37

3.2.2. Các checklist đáng chú ý cho một sự kiện .49

Kết luận 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY