Chuyên đề Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Việt Phát

MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắtDanh mục các bảng biểu, sơ đồLời nói đầu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TYI. Khái niệm và vai trò của tiền lương, tiền công1. Khái niệm về tiền lương, tiền công2. Vai trò của tiền lươngII. Các hình thức trả lương1. Hình thức trả lương theo sản phẩm2. Hình thức trả lương theo thời gianIII. Quy chế trả lương1. Khái niệm quy chế trả lương2. Yêu cầu của quy chế trả lương 3. Mục tiêu của quy chế trả lương4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy chế trả lương CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP SX & TM VIỆT PHÁTI. Khái quát chung về Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Công ty.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 2.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 3.1. Đặc điểm về các yếu tố đầu vào3.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ.3.3.Các ngành nghề sản xuất kinh doanh, sản phẩm chủ yếu4. Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động4.1. Đặc điểm nguồn nhân lực4.2. Cơ cấu lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo4.3. Đặc điểm lao động theo giới tính, tuổi, thâm niên, chuyên môn và trình độ đào tạo (theo số liệu thống kê ngày 31/12/2007).5. Một số kết quả đạt được của Công ty trong những năm qua.II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ1. Hoạt động kế hoạch hoá nguồn nhân lực2. Hoạt động Phân tích công việc3. Hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn4. Hoạt động định hướng lao động mới:5. Hoạt động thù lao lao động6. Các hoạt đông khácIII. Thực trạng quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương2. Nguyên tắc chung trong trả lương3. Phạm vi, đối tựng áp dụng:4. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương5. Phân phối quỹ tiền lương6. Một số quy định cụ thể trong quy chế trả lương:7. Phụ cấp và bảo hiểm xã hội.8. Điều khoản thi hành. CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP SX & TM VIỆT PHÁTI. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới2.Giải pháp để thực hiện phương hướng phát triển của Công ty II. Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát 1. Một số khuyến nghị về cơ chế, chính sách.2. Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát 2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương2.2. Nguyên tắc, mục tiêu ban hành quy chế trả lương2.3. Tổng quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương2.4. Phân phối tiền lương2.5. Một số quy định khác:Lời kếtPhụ lục

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng biểu, sơ đồ

Lời nói đầu

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY

I. Khái niệm và vai trò của tiền lương, tiền công

1. Khái niệm về tiền lương, tiền công

2. Vai trò của tiền lương

II. Các hình thức trả lương

1. Hình thức trả lương theo sản phẩm

2. Hình thức trả lương theo thời gian

III. Quy chế trả lương

1. Khái niệm quy chế trả lương

2. Yêu cầu của quy chế trả lương

3. Mục tiêu của quy chế trả lương

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy chế trả lương

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP SX & TM VIỆT PHÁT

I. Khái quát chung về Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Công ty.

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

2.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.1. Đặc điểm về các yếu tố đầu vào

3.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ.

3.3.Các ngành nghề sản xuất kinh doanh, sản phẩm chủ yếu

4. Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động

4.1. Đặc điểm nguồn nhân lực

4.2. Cơ cấu lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo

4.3. Đặc điểm lao động theo giới tính, tuổi, thâm niên, chuyên môn và trình độ đào tạo (theo số liệu thống kê ngày 31/12/2007).

5. Một số kết quả đạt được của Công ty trong những năm qua.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1. Hoạt động kế hoạch hoá nguồn nhân lực

2. Hoạt động Phân tích công việc

3. Hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn

4. Hoạt động định hướng lao động mới:

5. Hoạt động thù lao lao động

6. Các hoạt đông khác

III. Thực trạng quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát

1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương

2. Nguyên tắc chung trong trả lương

3. Phạm vi, đối tựng áp dụng:

4. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương

5. Phân phối quỹ tiền lương

6. Một số quy định cụ thể trong quy chế trả lương:

7. Phụ cấp và bảo hiểm xã hội.

8. Điều khoản thi hành.

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP SX & TM VIỆT PHÁT

I. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới

1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới

2.Giải pháp để thực hiện phương hướng phát triển của Công ty

II. Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát

1. Một số khuyến nghị về cơ chế, chính sách.

2. Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát

2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương

2.2. Nguyên tắc, mục tiêu ban hành quy chế trả lương

2.3. Tổng quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương

2.4. Phân phối tiền lương

2.5. Một số quy định khác:

Lời kết

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY