Chuyên đề Hoàn thiện quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam

MỤC LỤCMở đầuChương I: Những cơ sở lý luận chung về quản trị hoạt động xuất nhập khẩu1.1. Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 1.1.1. Tầm quan trọng của xuất khẩu hàng hoá nước ta1.1.2. Nội dung của hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp 1.1.3. Yêu cầu hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp 1.2. Tầm quan trọng của quản trị hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại1.2.1. Sự cần thiết của quản trị hoạt động xuất khẩu trong doanh nghiệp thương mại1.2.2. Ý nghĩa của việc quản trị hoạt động xuất khẩu trong doanh nghiệp thương mại1.3. Nội dung của quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại1.3.1. Khái niệm quản trị và các chức năng của quản trị1.3.2. Nội dung của quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam trong những năm qua2.1. Khái quát về Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam 2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn hiện nay2.1.3. Hệ thống tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty 2.1.4 Môi trường hoạt động của Công ty 2.1.5. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu hàng hoá và thực trạng quản trị hoạt động xuất khẩu của Công ty 2.2.1. Phân tích tình hình xuất khẩu hàng hoá của Công ty 2.2.2. Thực trạng công tác quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Công ty trong những năm gần đây2.2.3. Đánh giá qua phân tích thực trạng quản trị hoạt động xuất khẩu của Công ty Chương III: Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản trị hoạt động xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam 3.1. Định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới3.1.1. Mục tiêu phát triển của Công ty năm 2001-20023.1.2. Phương hướng phát triển của Công ty 3.2. Một số kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động quản trị xuất khẩu hàng hoá ở Công ty trong thời gian tới3.2.1. Nôi dung các kiến nghị3.2.2. Biện pháp tổ chức thực hiệnKết luận

MỤC LỤC

Mở đầu

Chương I: Những cơ sở lý luận chung về quản trị hoạt động xuất nhập khẩu

1.1. Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

1.1.1. Tầm quan trọng của xuất khẩu hàng hoá nước ta

1.1.2. Nội dung của hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp

1.1.3. Yêu cầu hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp

1.2. Tầm quan trọng của quản trị hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại

1.2.1. Sự cần thiết của quản trị hoạt động xuất khẩu trong doanh nghiệp thương mại

1.2.2. Ý nghĩa của việc quản trị hoạt động xuất khẩu trong doanh nghiệp thương mại

1.3. Nội dung của quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại

1.3.1. Khái niệm quản trị và các chức năng của quản trị

1.3.2. Nội dung của quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá

Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam trong những năm qua

2.1. Khái quát về Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam

2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn hiện nay

2.1.3. Hệ thống tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty

2.1.4 Môi trường hoạt động của Công ty

2.1.5. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây

2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu hàng hoá và thực trạng quản trị hoạt động xuất khẩu của Công ty

2.2.1. Phân tích tình hình xuất khẩu hàng hoá của Công ty

2.2.2. Thực trạng công tác quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Công ty trong những năm gần đây

2.2.3. Đánh giá qua phân tích thực trạng quản trị hoạt động xuất khẩu của Công ty

Chương III: Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản trị hoạt động xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam

3.1. Định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới

3.1.1. Mục tiêu phát triển của Công ty năm 2001-2002

3.1.2. Phương hướng phát triển của Công ty

3.2. Một số kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động quản trị xuất khẩu hàng hoá ở Công ty trong thời gian tới

3.2.1. Nôi dung các kiến nghị

3.2.2. Biện pháp tổ chức thực hiện

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY