Chuyên đề Hoàn thiện phương pháp thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần tư vấn dịch vụ tài sản bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: Phương pháp thẩm định giá bất động sản. 3

1.1. Tổng quan về phương pháp thẩm định giá bất động sản. 3

1.2. Các nguyên tắc thẩm định giá bất động sản: 5

1.3. Các phương pháp thẩm định giá bất động sản: 9

1.3.1. Phương pháp so sánh trực tiếp: 9

1.3.2. Phương pháp chi phí: 19

1.3.3. Phương pháp thu nhập: 24

1.3.4. Phương pháp thặng dư: 30

1.3.5. Phương pháp lợi nhuận: 34

Chương II: Thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần tư vấn dịch vụ tài sản bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam 36

2.1. Giới thiệu công ty cổ phần tư vấn dịch vụ tài sản bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam: 36

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty: 36

2.1.2. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty: 39

2.2. Thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần tư vấn dịch vụ tài sản bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam: 40

2.2.1. Phương pháp so sánh trực tiếp: 41

2.2.2. Phương pháp thặng dư: 47

Chương III: KIẾN NGHỊ 51

3.1. Đối với phương pháp so sánh: 51

3.2. Đối với phương pháp thặng dư: 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY