Chuyên đề Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam – Hà Nội

Khi tiến hành phân tích cơ cấu tài sản của công ty, bộ phận phân tích tiến hành so sánh giữa số đầu năm với số củối năm của các khoản mục về tỷ trọng của từng loại hay bộ phận tài sản so với tổng tài sản. Thông qua việc áp dụng phương pháp so sánh ngang để thấy được sự biến động về quy mô và so sánh dọc để thấy được sự thay đổi về cơ cấu tài sản của công ty.Cuối năm 2010 sau khi số liệu trên bảng cân đối kế toán đã hoàn tất, bộ phận phân tích lập bảng phân tích cơ cấu tài sản theo như số liệu được trình bày ở bảng 2.4, trang 30.Nhìn vào bảng này, bộ phận phân tích của công ty thấy được rằng tổng tài sản của công ty lúc cuối năm 2010 tăng lên 10.134.117.529 đồng, tương ứng với tốc độ tăng 14,82%. Đây là một mức tăng đáng kể. Trong đó: Tài sản ngắn hạn cơ cấu lúc cuối năm tăng lên 5,34% là do trong năm loại tài sản này đã tăng lên 10.249.654.585 đồng tương ứng với tốc độ tăng là 25,08%. Cụ thể trong đó, công ty xem xét sự biến động cụ thể của các khoản mục như sau:

Khi tiến hành phân tích cơ cấu tài sản của công ty, bộ phận phân tích tiến hành so sánh giữa số đầu năm với số củối năm của các khoản mục về tỷ trọng của từng loại hay bộ phận tài sản so với tổng tài sản. Thông qua việc áp dụng phương pháp so sánh ngang để thấy được sự biến động về quy mô và so sánh dọc để thấy được sự thay đổi về cơ cấu tài sản của công ty.

Cuối năm 2010 sau khi số liệu trên bảng cân đối kế toán đã hoàn tất, bộ phận phân tích lập bảng phân tích cơ cấu tài sản theo như số liệu được trình bày ở bảng 2.4, trang 30.

Nhìn vào bảng này, bộ phận phân tích của công ty thấy được rằng tổng tài sản của công ty lúc cuối năm 2010 tăng lên 10.134.117.529 đồng, tương ứng với tốc độ tăng 14,82%. Đây là một mức tăng đáng kể. Trong đó: Tài sản ngắn hạn cơ cấu lúc cuối năm tăng lên 5,34% là do trong năm loại tài sản này đã tăng lên 10.249.654.585 đồng tương ứng với tốc độ tăng là 25,08%. Cụ thể trong đó, công ty xem xét sự biến động cụ thể của các khoản mục như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY