Chuyên đề Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền tại Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới (NWA)

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) 31.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 31.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 51.3 Các loại hình dịch vụ và khách hàng của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 101.3.1 Dịch vụ kiểm toán BCTC 101.3.2 Dịch vụ kế toán 111.3.3 Dịch vụ tư vấn Giải pháp CNTT 111.3.4 Dịch vụ tư vấn thuế và tuân thủ 121.3.5 Các dịch vụ chuyên ngành khác 121.4 Đặc điểm quy trình kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 131.5 Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 191.6 Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 201.6.2 Hồ sơ kiểm toán năm 24CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) THỰC HIỆN 282.1 Giới thiệu về khách hàng 282.2 Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới (NWA) thực hiện tại hai khách hàng: Công ty ABC và Nhà sách XYZ 292.2.1 Chấp nhận khách hàng kiểm toán: 292.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 302.2.3 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 582.2.4 Kết thúc kiểm toán chu trình Bán hàng – thu tiền 692.3 Tổng kết chung quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới thực hiện 73CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) THỰC HIỆN 753.1 Tính tất yếu phải hoàn thiện 753.2 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH kiểm toán Thế giới mới 76KÊT LUẬN 83

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 3

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 5

1.3 Các loại hình dịch vụ và khách hàng của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 10

1.3.1 Dịch vụ kiểm toán BCTC 10

1.3.2 Dịch vụ kế toán 11

1.3.3 Dịch vụ tư vấn Giải pháp CNTT 11

1.3.4 Dịch vụ tư vấn thuế và tuân thủ 12

1.3.5 Các dịch vụ chuyên ngành khác 12

1.4 Đặc điểm quy trình kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 13

1.5 Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 19

1.6 Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới 20

1.6.2 Hồ sơ kiểm toán năm 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) THỰC HIỆN 28

2.1 Giới thiệu về khách hàng 28

2.2 Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới (NWA) thực hiện tại hai khách hàng: Công ty ABC và Nhà sách XYZ 29

2.2.1 Chấp nhận khách hàng kiểm toán: 29

2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 30

2.2.3 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 58

2.2.4 Kết thúc kiểm toán chu trình Bán hàng – thu tiền 69

2.3 Tổng kết chung quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán Thế giới mới thực hiện 73

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) THỰC HIỆN 75

3.1 Tính tất yếu phải hoàn thiện 75

3.2 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH kiểm toán Thế giới mới 76

KÊT LUẬN 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY