Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Pin Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 21.1. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 21.1.1. Đặc điểm chung. 21.1.2. Phân loại lao động của Công ty. 31.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 51.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 61.2.2. Hình thức tiền lương khoán sản phẩm. 71.3. CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP, NỘP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 81.3.1. Các khoản trích nộp theo quy định. 81.3.1.1. Quỹ bảo hiểm xã hội. 81.3.1.2. Quỹ bảo hiểm y tế. 91.3.1.3. Kinh phí công đoàn. 91.3.1.4. Bảo hiểm thất nghiệp. 91.3.2. Sử dụng quỹ lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội. 101.3.2.1. Quỹ tiền lương. 101.3.2.2. Quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí Công Đoàn. 111.4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 11CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 142.1. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 142.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 142.1.2. Phương pháp tính lương. 142.1.2.1. Tính lương đối với bộ phận lao động gián tiếp. 182.1.2.2. Tính lương đối với bộ phận lao động trực tiếp. 242.1.3. Tài khoản sử dụng. 272.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 302.2.1. Chứng từ sử dụng. 302.2.2. Tài khoản sử dụng. 302.2.3. Quy trình kế toán. 312.2.3.1 Quy trình ghi sổ kế toán ci tiết các khoản trích theo lương tại Công ty. 312.2.3.2. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN. 37Diễn giải 40CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 473.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG - CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN. 473.1.1 Một số đánh giá chung. 473.1.1.1 Về hạch toán lao động. 473.1.1.2. Tính lương và BHXH trả cho công nhân viên. 483.1.1.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 493.1.2. Ưu điểm. 493.1.3. Hạn chế. 513.1.4. Phương hướng hoàn thiện. 513.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 523.2.1.Về tình hình quản lý và sử dụng lao động: 523.2.2. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương. 533.2.3. Về báo cáo kế toán liên quan đến lương và các khoản trích theo lương. 553.2.4. Điều kiện thực hiện. 553.2.4.1. Quản lý lao động . 553.2.4.2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích. 55KẾT LUẬN 57

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 2

1.1. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 2

1.1.1. Đặc điểm chung. 2

1.1.2. Phân loại lao động của Công ty. 3

1.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI 5

1.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 6

1.2.2. Hình thức tiền lương khoán sản phẩm. 7

1.3. CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP, NỘP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 8

1.3.1. Các khoản trích nộp theo quy định. 8

1.3.1.1. Quỹ bảo hiểm xã hội. 8

1.3.1.2. Quỹ bảo hiểm y tế. 9

1.3.1.3. Kinh phí công đoàn. 9

1.3.1.4. Bảo hiểm thất nghiệp. 9

1.3.2. Sử dụng quỹ lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội. 10

1.3.2.1. Quỹ tiền lương. 10

1.3.2.2. Quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí Công Đoàn. 11

1.4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 14

2.1. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 14

2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 14

2.1.2. Phương pháp tính lương. 14

2.1.2.1. Tính lương đối với bộ phận lao động gián tiếp. 18

2.1.2.2. Tính lương đối với bộ phận lao động trực tiếp. 24

2.1.3. Tài khoản sử dụng. 27

2.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 30

2.2.1. Chứng từ sử dụng. 30

2.2.2. Tài khoản sử dụng. 30

2.2.3. Quy trình kế toán. 31

2.2.3.1 Quy trình ghi sổ kế toán ci tiết các khoản trích theo lương tại Công ty. 31

2.2.3.2. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN. 37

Diễn giải 40

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 47

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG - CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN. 47

3.1.1 Một số đánh giá chung. 47

3.1.1.1 Về hạch toán lao động. 47

3.1.1.2. Tính lương và BHXH trả cho công nhân viên. 48

3.1.1.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 49

3.1.2. Ưu điểm. 49

3.1.3. Hạn chế. 51

3.1.4. Phương hướng hoàn thiện. 51

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 52

3.2.1.Về tình hình quản lý và sử dụng lao động: 52

3.2.2. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương. 53

3.2.3. Về báo cáo kế toán liên quan đến lương và các khoản trích theo lương. 55

3.2.4. Điều kiện thực hiện. 55

3.2.4.1. Quản lý lao động . 55

3.2.4.2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích. 55

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY