Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU 31.1. Đặc điểm lao động của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 31.2. Các hình thức trả lương của Công ty 61.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại Công ty 81.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Công ty 9CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU. 142.1. Kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu 142.1.1. Chứng từ sử dụng 142.1.2. Phương pháp tính lương 142.1.3. Tài khoản sử dụng 162.1.4. Quy trình kế toán 172.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty 372.2.1. Chứng từ sử dụng 372.2.2. Tài khoản sử dụng 372.2.3. Quy trình kế toán 39CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU. 563.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và phương hướng hoàn thiện 563.1.1. Ưu điểm 563.1.2. Nhược điểm 583.1.3. Phương hướng hoàn thiện 593.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 603.2.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương 603.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 613.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 613.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 62KẾT LUẬN 63

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU 3

1.1. Đặc điểm lao động của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 3

1.2. Các hình thức trả lương của Công ty 6

1.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại Công ty 8

1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Công ty 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU. 14

2.1. Kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu 14

2.1.1. Chứng từ sử dụng 14

2.1.2. Phương pháp tính lương 14

2.1.3. Tài khoản sử dụng 16

2.1.4. Quy trình kế toán 17

2.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty 37

2.2.1. Chứng từ sử dụng 37

2.2.2. Tài khoản sử dụng 37

2.2.3. Quy trình kế toán 39

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU. 56

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và phương hướng hoàn thiện 56

3.1.1. Ưu điểm 56

3.1.2. Nhược điểm 58

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 59

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 60

3.2.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương 60

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 61

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 61

3.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 62

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY