Chuyên đề Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sứ Thanh Trì

Bộ máy kế toán Công ty được chia ra:- Kế toán trưởng: là người có trách nhiệm kế toáncuối cùng, xác định kết quả kinh doanh của Công ty để ghi vào sổ kế toán tổng hợp, đồng thời phân tích các kết quả đạt được giúp giám đốc lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu.- Kế toán vốn bằng tiền và tiền vay: có nhiệm vụ theo dõi và phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số hiện có và tình hình biến động của vốn bằng tiền, theo dõi thu chi. Đồng thời phản ánh các khoản nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà Công ty phải trả. Phản ánh đầy đủ vào các sổ sách liên quan.- Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thanh toán: có nhiệm vụ ghi chép phản ánh số lượng, giá trị TSCĐ hiện có của Công ty, tình hình tăng giảm TSCĐ, theo dõi kế hoạch đầu tư. Đồng thời theo dõi thanh toán theo từng đối tượng và từng khoản thanh toán.- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành: có nhiệm vụ xác định đối tượng tính giá thành, tập hợp chi phí từ các phân xưởng, kết hợp với kế toán các phần hành khác để phân bổ chi phí tương ứng vào giá thành sản phẩm phù hợp.- Kế toán ngân hàng kiêm kế toán lương: theo dõi các khoản tiền vay, tiền gửi, khoản phải nộp bằng uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản. Đồng thời theo dõi các khoản thanh toán với công nhân viên.- Kế toán vật tư: theo dõi và phản ánh sự biến động của nguyên vật liệu.- Kế toán thành phẩm, tiêu thụ kiêm kế toán bán hàng: theo dõi và phản ánh tình hình nhập xuất, tồn kho thành phẩm, tình hình tiêu thụ thành phẩm cũng như các khoản chi liên quan đến tiêu thụ.

Bộ máy kế toán Công ty được chia ra:

- Kế toán trưởng: là người có trách nhiệm kế toáncuối cùng, xác định kết quả kinh doanh của Công ty để ghi vào sổ kế toán tổng hợp, đồng thời phân tích các kết quả đạt được giúp giám đốc lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu.

- Kế toán vốn bằng tiền và tiền vay: có nhiệm vụ theo dõi và phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số hiện có và tình hình biến động của vốn bằng tiền, theo dõi thu chi. Đồng thời phản ánh các khoản nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà Công ty phải trả. Phản ánh đầy đủ vào các sổ sách liên quan.

- Kế toán TSCĐ kiêm kế toán thanh toán: có nhiệm vụ ghi chép phản ánh số lượng, giá trị TSCĐ hiện có của Công ty, tình hình tăng giảm TSCĐ, theo dõi kế hoạch đầu tư. Đồng thời theo dõi thanh toán theo từng đối tượng và từng khoản thanh toán.

- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành: có nhiệm vụ xác định đối tượng tính giá thành, tập hợp chi phí từ các phân xưởng, kết hợp với kế toán các phần hành khác để phân bổ chi phí tương ứng vào giá thành sản phẩm phù hợp.

- Kế toán ngân hàng kiêm kế toán lương: theo dõi các khoản tiền vay, tiền gửi, khoản phải nộp bằng uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản. Đồng thời theo dõi các khoản thanh toán với công nhân viên.

- Kế toán vật tư: theo dõi và phản ánh sự biến động của nguyên vật liệu.

- Kế toán thành phẩm, tiêu thụ kiêm kế toán bán hàng: theo dõi và phản ánh tình hình nhập xuất, tồn kho thành phẩm, tình hình tiêu thụ thành phẩm cũng như các khoản chi liên quan đến tiêu thụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY