Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phương Đông

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 31.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông 31.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm 41.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 4CHƯƠNG 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 72.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông 72.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 72.1.1.1 Nội dung 72.1.1.2 Tài khoản sử dung 82.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 92.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 132.1.2.1 Nội dung 132.1.2.2 Tài khoản sử dụng. 132.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 132.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 202.1.3.1 Nội dung. 202.1.3.2 Tài khoản sử dung. 202.1.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 202.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung. 242.1.4.1 Nội dung. 242.1.4.2 Tài khoản sử dụng. 242.1.4.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 252.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 312.1.5.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 312.1.5.2 Tổng hợp chi phí sản xuất chung 312.2 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông 352.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông. 352.2.2 Quy trình tính giá thành 35CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 393.1 Đánh giá chung về thực trạng Kế Toán CPSX và Tính giá thành SP Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông. 393.1.1 Ưu điểm 393.1.2 Nhược điểm 393.1.3 Phương hướng hoàn thiện 403.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông. 41

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 3

1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm 4

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 4

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 7

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông 7

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 7

2.1.1.1 Nội dung 7

2.1.1.2 Tài khoản sử dung 8

2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 9

2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 13

2.1.2.1 Nội dung 13

2.1.2.2 Tài khoản sử dụng. 13

2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 13

2.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 20

2.1.3.1 Nội dung. 20

2.1.3.2 Tài khoản sử dung. 20

2.1.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 20

2.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung. 24

2.1.4.1 Nội dung. 24

2.1.4.2 Tài khoản sử dụng. 24

2.1.4.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 25

2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 31

2.1.5.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 31

2.1.5.2 Tổng hợp chi phí sản xuất chung 31

2.2 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông 35

2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông. 35

2.2.2 Quy trình tính giá thành 35

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 39

3.1 Đánh giá chung về thực trạng Kế Toán CPSX và Tính giá thành SP Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông. 39

3.1.1 Ưu điểm 39

3.1.2 Nhược điểm 39

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 40

3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Phương Đông. 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY