Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam

MỤC LỤC TRANG1. CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA MOTOR VIỆT NAM. 81.1. Đặc điểm NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 81.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 81.1.2. Các nhân tố chi phối hệ thống NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 111.1.3. Phân loại, phân nhóm và mã hóa NVL-CCDC tại TMV. 161.2. Đặc điểm luân chuyển NVL của công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 181.3.Tổ chức quản lý NVL-CCDC của công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 192. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA MOTOR VIỆT NAM 382.1. Tổ chức hạch toán ban đầu về NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 382.1.1.Tính giá NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 382.1.1.1. Tính giá NVL – CCDC nhập kho: 38 2.1.1.2. Tính giá NVL – CCDC xuất kho 392.1.2. Quy trình và nội dung hạch toán ban đầu 402.1.2.1. Thủ tục nhập NVL – CCDC 402.1.2.1.1. Thủ tục nhập nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ do mua ngoài 402.1.2.1.2. Thủ tục nhập NVL và CCDC từ phế liệu thu hồi 432.1.1.2. Thủ tục xuất NVL-CCDC 442.2. Kế toán chi tiết NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 482.3. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 562.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 562.3.2 Phương pháp kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 573. CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA MOTOR VIỆT NAM 653.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam và phương hướng hoàn thiện 653.1.1. Ưu điểm 653.1.2. Nhược điểm 663.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 683.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 683.2.1. Các giải pháp về công tác quản lý NVL-CCDC 683.2.2. Các giải pháp về công tác kế toán NVL-CCDC 69

MỤC LỤC TRANG

1. CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA MOTOR VIỆT NAM. 8

1.1. Đặc điểm NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 8

1.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 8

1.1.2. Các nhân tố chi phối hệ thống NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 11

1.1.3. Phân loại, phân nhóm và mã hóa NVL-CCDC tại TMV. 16

1.2. Đặc điểm luân chuyển NVL của công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 18

1.3.Tổ chức quản lý NVL-CCDC của công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 19

2. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA MOTOR VIỆT NAM 38

2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu về NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 38

2.1.1.Tính giá NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 38

2.1.1.1. Tính giá NVL – CCDC nhập kho: 38

2.1.1.2. Tính giá NVL – CCDC xuất kho 39

2.1.2. Quy trình và nội dung hạch toán ban đầu 40

2.1.2.1. Thủ tục nhập NVL – CCDC 40

2.1.2.1.1. Thủ tục nhập nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ do mua ngoài 40

2.1.2.1.2. Thủ tục nhập NVL và CCDC từ phế liệu thu hồi 43

2.1.1.2. Thủ tục xuất NVL-CCDC 44

2.2. Kế toán chi tiết NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 48

2.3. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 56

2.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 56

2.3.2 Phương pháp kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 57

3. CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA MOTOR VIỆT NAM 65

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam và phương hướng hoàn thiện 65

3.1.1. Ưu điểm 65

3.1.2. Nhược điểm 66

3.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam. 68

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL-CCDC tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam 68

3.2.1. Các giải pháp về công tác quản lý NVL-CCDC 68

3.2.2. Các giải pháp về công tác kế toán NVL-CCDC 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY