Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy bê tông Amaccao

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO 21.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 21.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu 21.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 31.1.3 Danh mục NVL tại Nhà máy Bê tông Amaccao 41.1.4. Phân loại nguyên vật liệu 61.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của Công ty 91.2.1 Quy trình hình thành nguyên vật liệu 91.2.2 Quy trình sử dụng nguyên vật liệu 101.2.3 Hệ thống kho tàng lưu trữ nguyên vật liệu 101.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Nhà máy Bê tông Amaccao 111.3.1 Quản lý chung tại đơn vị 111.3.2.Chức năng nhiệm vụ bộ phận liên quan kế toán NVL 12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO 172.1. Tính giá nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 172.1.1 - Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 172.1.2 Tính giá nguyên vật liệu giảm 182.2. Kế toán ban đầu tại Công ty 192.2.1 Kế toán tăng nguyên vật liệu 192.2.1 Kế toán giảm nguyên vật liệu 322.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 382.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 47 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO 533.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 533.1.1 Ưu điểm 533.1.2 Nhược điểm 553.1.3 Phương hướng hoàn thiện 573.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 57KẾT LUẬN 61

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO 2

1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 2

1.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu 2

1.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 3

1.1.3 Danh mục NVL tại Nhà máy Bê tông Amaccao 4

1.1.4. Phân loại nguyên vật liệu 6

1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của Công ty 9

1.2.1 Quy trình hình thành nguyên vật liệu 9

1.2.2 Quy trình sử dụng nguyên vật liệu 10

1.2.3 Hệ thống kho tàng lưu trữ nguyên vật liệu 10

1.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Nhà máy Bê tông Amaccao 11

1.3.1 Quản lý chung tại đơn vị 11

1.3.2.Chức năng nhiệm vụ bộ phận liên quan kế toán NVL 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO 17

2.1. Tính giá nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 17

2.1.1 - Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 17

2.1.2 Tính giá nguyên vật liệu giảm 18

2.2. Kế toán ban đầu tại Công ty 19

2.2.1 Kế toán tăng nguyên vật liệu 19

2.2.1 Kế toán giảm nguyên vật liệu 32

2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 38

2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 47

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO 53

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 53

3.1.1 Ưu điểm 53

3.1.2 Nhược điểm 55

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 57

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao 57

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY