Chuyên đề Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

MỤC LỤCLời Nói đầu 1Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội 31.1 Đặc điểm Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 31.1.1. Danh mục các loại Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 31.1.2. Phân loại và phân nhóm nguyên vật liệu của công ty. 51.1.3. Mã hóa nguyên vật liệu của công ty: 61.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Pin Hà Nội. 71.2.1. Các phương thức hình thành nguyên vật liệu tại công ty 71.2.2. Hệ thống kho bãi chứa đựng nguyên vật liệu tại công ty. 71.2.3. Đánh giá Nguyên vật liệu nhập kho – xuất kho 91.2.3.1. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho. 91.2.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho 111.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội 121.3.1. Mô hình tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội 131.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 13Chương 2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 152.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 152.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội 17Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 453.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội và phương hướng hoàn thiện. 453.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 453.1.2. Những tồn tại và hạn chế 473.2. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty cổ phần Pin Hà Nội 48KẾT LUẬN 52

MỤC LỤC

Lời Nói đầu 1

Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội 3

1.1 Đặc điểm Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 3

1.1.1. Danh mục các loại Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 3

1.1.2. Phân loại và phân nhóm nguyên vật liệu của công ty. 5

1.1.3. Mã hóa nguyên vật liệu của công ty: 6

1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Pin Hà Nội. 7

1.2.1. Các phương thức hình thành nguyên vật liệu tại công ty 7

1.2.2. Hệ thống kho bãi chứa đựng nguyên vật liệu tại công ty. 7

1.2.3. Đánh giá Nguyên vật liệu nhập kho – xuất kho 9

1.2.3.1. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho. 9

1.2.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho 11

1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội 12

1.3.1. Mô hình tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội 13

1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 13

Chương 2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 15

2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 15

2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Pin Hà Nội 17

Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Pin Hà Nội 45

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội và phương hướng hoàn thiện. 45

3.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 45

3.1.2. Những tồn tại và hạn chế 47

3.2. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty cổ phần Pin Hà Nội 48

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY