Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Nội thất Trúc Việt

Để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý NVL là đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ tình hình nhập – xuất – tồn của từng loại, từng thứ NVL về số lượng, chất lượng, quy cách và giá trị; công ty Cổ Phần Nội Thất Trúc Việt đã hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp ghi sổ số dư. Trình tự hạch toán NVL được tóm tắt qua sơ đồ sau: - Tại phòng kế toán : mở sổ chi tiết tương ứng với thẻ kho. Định kỳ cứ mười ngày một lần kế toán vật liệu xuống kho lấy các chứng từ nhập xuất đã được thủ kho phân loại theo từng tập. Khi nhận được các chứng từ này kế toán phải kiểm tra lại tính hợp lý chưa. Nếu như các chứng từ hợp lý, hợp pháp thì kế toán ký xác nhận vào thẻ kho, mang chứng từ vào phòng kế toán. Kế toán phải kiểm tra đối chiếu.

Để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý NVL là đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ tình hình nhập – xuất – tồn của từng loại, từng thứ NVL về số lượng, chất lượng, quy cách và giá trị; công ty Cổ Phần Nội Thất Trúc Việt đã hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp ghi sổ số dư. Trình tự hạch toán NVL được tóm tắt qua sơ đồ sau:

- Tại phòng kế toán : mở sổ chi tiết tương ứng với thẻ kho. Định kỳ cứ mười ngày một lần kế toán vật liệu xuống kho lấy các chứng từ nhập xuất đã được thủ kho phân loại theo từng tập. Khi nhận được các chứng từ này kế toán phải kiểm tra lại tính hợp lý chưa. Nếu như các chứng từ hợp lý, hợp pháp thì kế toán ký xác nhận vào thẻ kho, mang chứng từ vào phòng kế toán. Kế toán phải kiểm tra đối chiếu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY