Chuyên đề Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX. 3

1.1 . Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu Intimex 3

1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty 5

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ mày quản lý 6

1.4 Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty 9

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 9

1.4.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 12

CHƯƠNG 2 15

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 15

2.1 Những vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán hàng xuất khẩu tại Intimex 15

2.1.1 Một số nguyên tắc chung trong xuất khẩu hàng hoá 15

2.1.1.1 Phương thức thanh toán 15

2.1.1.2 Phương thức tính giá mua hàng 15

2.1.1.3 Phương thức tính giá vốn hàng xuất khẩu 15

2.1.1.4 Phương pháp tính giá hàng xuất khẩu 15

2.1.1.5 Phương pháp hạch toán tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá 16

2.2 Kế toán quá trình mua hàng xuất khẩu 16

2.2.1 Các phương thức mua hàng xuất khẩu và thanh toán mua hàng xuất 16

2.2.2 Chứng từ sử dụng trong mua hàng xuất khẩu 17

2.2.3 Hệ thồng tài khoản sử dụng 17

2.2.4. Trình tự kế toán và ghi sổ kế toán 17

2.3 Kế toán quá trình xuất khẩu hàng hoá 29

2.3.1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá trực tiếp 29

2.3.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 29

2.3.1.2. Trình tự kế toán và ghi sổ 29

2.3.2. Kế toán xuất khẩu hàng hoá uỷ thác 37

2.3.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 37

2.3.2.2. Trình tự kế toán 37

CHƯƠNG 3 45

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 45

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 45

3.1.1. Ưu điểm 45

3.1.1.1. Về công tác quản lý 45

3.1.1.2. Về công tác kế toán 46

3.1.2. Hạn chế 48

3.1.2.1. Về công tác quản lý 48

3.1.2.2. Về công tác kế toán 49

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển Hàng xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 49

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY