Chuyên đề Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHÀN. 31.1 Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại Thanh Nhàn. 31.1.1 Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn. 31.1.2 Đặc điểm doanh thu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn. 61.1.3 Đặc điểm chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại Thanh Nhàn 71.2 Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn. 101.2.1 Tổ chức quản lý doanh thu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn 101.2.2 Tổ chức quản lý chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn. 111.2.3 Tổ chức công tác xác định kết quả tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn 12CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHÀN 142.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 142.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 182.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 242.2. Kế toán các khoản chi phí. 292.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 292.2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 302.2.1.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 312.2.1.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 362.2.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 392.2.2.1 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 402.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 55CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHÀN 603.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty và phương hướng hoàn thiện. 603.1.1 Ưu điểm. 603.1.2 Nhược điểm. 623.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 643.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn 643.2.1 Về bộ máy kế toán. 643.2.2 Về công tác quản lý doanh thu, chi phí. 653.2.3 Điều kiện thực hiện giải pháp. 68KẾT LUẬN 69DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHÀN. 3

1.1 Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại Thanh Nhàn. 3

1.1.1 Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn. 3

1.1.2 Đặc điểm doanh thu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn. 6

1.1.3 Đặc điểm chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại Thanh Nhàn 7

1.2 Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn. 10

1.2.1 Tổ chức quản lý doanh thu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn 10

1.2.2 Tổ chức quản lý chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn. 11

1.2.3 Tổ chức công tác xác định kết quả tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHÀN 14

2.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 14

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 18

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 24

2.2. Kế toán các khoản chi phí. 29

2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 29

2.2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 30

2.2.1.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 31

2.2.1.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 36

2.2.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 39

2.2.2.1 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 40

2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 55

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHÀN 60

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty và phương hướng hoàn thiện. 60

3.1.1 Ưu điểm. 60

3.1.2 Nhược điểm. 62

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 64

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn 64

3.2.1 Về bộ máy kế toán. 64

3.2.2 Về công tác quản lý doanh thu, chi phí. 65

3.2.3 Điều kiện thực hiện giải pháp. 68

KẾT LUẬN 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY