Chuyên đề Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 31.1 Đặc điểm sản phẩm của Công Ty CP Sông Đà 1.01 3- Nội dung chi phí sản xuất xây lắp tại Công Ty 41.2 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất xây lắp 5 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 5CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.012.1. Kế toán CP NVLTT 72.2.Kế toán tập hợp chi phí Nhân Công Trực Tiếp 162.3.Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 222.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 242.5.Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp toàn doanh nghiệp 342.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 35CHƯƠNG 3NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1.013.1. Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Sông Đà 1.01 403.1.1. Những ưu điểm trong công tác hoàn thiện kế toán CP SX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Sông Đà 1.01 41 3.1.2. Một số tồn tại cần khắc phục trong công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Sông Đà 1.01 423.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 43KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢONHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN DIỆN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 3

1.1 Đặc điểm sản phẩm của Công Ty CP Sông Đà 1.01 3

- Nội dung chi phí sản xuất xây lắp tại Công Ty 4

1.2 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất xây lắp 5

Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 5

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

2.1. Kế toán CP NVLTT 7

2.2.Kế toán tập hợp chi phí Nhân Công Trực Tiếp 16

2.3.Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 22

2.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 24

2.5.Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp toàn doanh nghiệp 34

2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 35

CHƯƠNG 3

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1.01

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Sông Đà 1.01 40

3.1.1. Những ưu điểm trong công tác hoàn thiện kế toán CP SX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Sông Đà 1.01 41

3.1.2. Một số tồn tại cần khắc phục trong công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Sông Đà 1.01 42

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 43

KẾT LUẬN

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN DIỆN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY