Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Cảng Hà Nội

Để tính được giá thành sản phẩm xây lắp cho từng đối tượng, kế toán tiến hành việc kết chuyển chi phí đối với các chi phí đã tập hợp trực tiếp theo từng đối tượng; còn đối với các chi phí không thể tập hợp trực tiếp theo từng đối tượng, kế toán phải tiến hành phân bổ các chi phí này cho từng đối tượng theo tiêu thức thích hợp. Tổng hợp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bằng cách tổng hợp các chi phí đã tập hợp bên nợ tài khoản 621. Tổng hợp Chi phí nhân công trực tiếp bằng cách tổng hợp các chi phí đã tập hợp bên nợ tài khoản 622.

Để tính được giá thành sản phẩm xây lắp cho từng đối tượng, kế toán tiến hành việc kết chuyển chi phí đối với các chi phí đã tập hợp trực tiếp theo từng đối tượng; còn đối với các chi phí không thể tập hợp trực tiếp theo từng đối tượng, kế toán phải tiến hành phân bổ các chi phí này cho từng đối tượng theo tiêu thức thích hợp.

Tổng hợp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bằng cách tổng hợp các chi phí đã tập hợp bên nợ tài khoản 621.

Tổng hợp Chi phí nhân công trực tiếp bằng cách tổng hợp các chi phí đã tập hợp bên nợ tài khoản 622.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY