Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quốc Tế Quảng Cáo Truyền Thông Inca

LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INCA 331.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty INCA 31.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty INCA 41.2.1 Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm. 41.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất 61.3. Quản lý chi phí sản xuất của công ty. 7CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INCA 10102.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Quốc Tế Quảng Cáo Truyền Thông Inca. 102.1.1. Kế toán chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp 112.1.1.1 – Nội dung 112.1.1.2 – Tài khoản sử dụng 132.1.1.3 – Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết: 132.1.1.4 – Quy trình ghi sổ tổng hợp 162.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 202.1.2.1 Nội dung 202.1.2.2 – Tài khoản sử dụng 202.1.2.3 – Quy trình ghi số chi tiết 212.1.2.4 – Quy trình ghi sổ tổng hợp 232.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 262.1.3.1 Nội dung 262.1.3.2 - Tài khoản kế toán sử dụng 272.1.3.3 – Quy trình ghi sổ chi tiết 282.1.3.4 – Quy trình ghi sổ tổng hợp 292.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang toàn Công ty 342.1.5.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 342.1.5.2 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 402.2. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty 402.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành 402.2.2 – Quy trình tính giá thành tại công ty 41CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INCA 443.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty INCA và phương hướng hoàn thiện 443.1.1. Ưu điểm 443.1.2. Những tồn tại 463.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 483.2.1. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 483.2.1.1 Kế toán tập hợp CP NVL 483.2.1.2. Kế toán chi phí sản xuất chung 513.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành 54KẾT LUẬN 57

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INCA 33

1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty INCA 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty INCA 4

1.2.1 Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm. 4

1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất 6

1.3. Quản lý chi phí sản xuất của công ty. 7

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INCA 1010

2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Quốc Tế Quảng Cáo Truyền Thông Inca. 10

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp 11

2.1.1.1 – Nội dung 11

2.1.1.2 – Tài khoản sử dụng 13

2.1.1.3 – Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết: 13

2.1.1.4 – Quy trình ghi sổ tổng hợp 16

2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 20

2.1.2.1 Nội dung 20

2.1.2.2 – Tài khoản sử dụng 20

2.1.2.3 – Quy trình ghi số chi tiết 21

2.1.2.4 – Quy trình ghi sổ tổng hợp 23

2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 26

2.1.3.1 Nội dung 26

2.1.3.2 - Tài khoản kế toán sử dụng 27

2.1.3.3 – Quy trình ghi sổ chi tiết 28

2.1.3.4 – Quy trình ghi sổ tổng hợp 29

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang toàn Công ty 34

2.1.5.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 34

2.1.5.2 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 40

2.2. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty 40

2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành 40

2.2.2 – Quy trình tính giá thành tại công ty 41

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INCA 44

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty INCA và phương hướng hoàn thiện 44

3.1.1. Ưu điểm 44

3.1.2. Những tồn tại 46

3.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 48

3.2.1. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 48

3.2.1.1 Kế toán tập hợp CP NVL 48

3.2.1.2. Kế toán chi phí sản xuất chung 51

3.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành 54

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY