Chuyên đề Hoàn thiện hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển thương mại quốc tế tại công ty TNHH Song Thanh

MỤC LỤCTrangLời mở đầu 1Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận Thương mại quốc tế (TMQT). 31.1.Marketing dịch vụ 31.1.1.Khái niệm Marketing dịch vụ 31.1.2.Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ 41.1.3.Các loại dịch vụ TMQT 51.1.4.Dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 71.2.Nội dung cơ bản của hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 71.2.1.Nghiên cứu Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT và phân tích khả năng của công ty kinh doanh 71.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu của công ty 101.2.3. Xác lập và vận hành các yếu tố Marketing- mix dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT: 11Chương II: Phân tích thực trạng của Công ty TNHH quốc tế Song Thanh 171.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế Song Thanh 171.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 171.1.2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy chi nhánh tại Hà Nội 181.1.3.Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh 181.1.4.Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, kết quả hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển và đánh giá chung 201.2.Phân tích tình hình thực hiện các nội dung hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 221.2.1.Phân tích tình hình nghiên cứu Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT và khả năng của công ty 221.2.2.Phân tích khả năng lựa chọn thị trường mục tiêu 271.2.3.Phân tích tình hình xác lập vận hành các yếu tố Marketing- Mix dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT của công ty 29Chương III: đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT của công ty 371.1.Dự báo môi trường và thị trường dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT ở Việt Nam và khả năng của công ty 371.1.1.Dự báo môi trường dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 371.1.2.Dự báo thị trường dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT ở Việt Nam 381.2.Giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT của công ty 381.2.1.Đề xuất về nghiên cứu Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 381.2.2.Mở rộng và phát triển khách hàng 411.2.3.Đề xuất Marketing Mix dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 411.2.4.Một số đề xuất khác 43Lời kết luận 45Danh mục tài liệu tham khảo 46

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận Thương mại quốc tế (TMQT). 3

1.1.Marketing dịch vụ 3

1.1.1.Khái niệm Marketing dịch vụ 3

1.1.2.Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ 4

1.1.3.Các loại dịch vụ TMQT 5

1.1.4.Dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 7

1.2.Nội dung cơ bản của hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 7

1.2.1.Nghiên cứu Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT và phân tích khả năng của công ty kinh doanh 7

1.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu của công ty 10

1.2.3. Xác lập và vận hành các yếu tố Marketing- mix dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT: 11

Chương II: Phân tích thực trạng của Công ty TNHH quốc tế Song Thanh 17

1.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế Song Thanh 17

1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 17

1.1.2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy chi nhánh tại Hà Nội 18

1.1.3.Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh 18

1.1.4.Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, kết quả hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển và đánh giá chung 20

1.2.Phân tích tình hình thực hiện các nội dung hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 22

1.2.1.Phân tích tình hình nghiên cứu Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT và khả năng của công ty 22

1.2.2.Phân tích khả năng lựa chọn thị trường mục tiêu 27

1.2.3.Phân tích tình hình xác lập vận hành các yếu tố Marketing- Mix dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT của công ty 29

Chương III: đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT của công ty 37

1.1.Dự báo môi trường và thị trường dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT ở Việt Nam và khả năng của công ty 37

1.1.1.Dự báo môi trường dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 37

1.1.2.Dự báo thị trường dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT ở Việt Nam 38

1.2.Giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT của công ty 38

1.2.1.Đề xuất về nghiên cứu Marketing dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 38

1.2.2.Mở rộng và phát triển khách hàng 41

1.2.3.Đề xuất Marketing Mix dịch vụ giao nhận vận chuyển TMQT 41

1.2.4.Một số đề xuất khác 43

Lời kết luận 45

Danh mục tài liệu tham khảo 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY