Chuyên đề Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tại Công ty cổ phần in Diên Hồng

· Công tác nghiệm thu sản phẩm.Đây là công tác quan trọng giúp cho việc trả lương theo sản phẩm được chính xác. Vì một sản phẩm được chia ra thành nhiều công đoạn do từng bộ phận chuyên trách thực hiện, cho nên qua mỗi công đoạn cần kiểm tra chất lượng hoàn thành ở công đoạn đấy trên cơ sở tíến hành trả lương. Hiện nay, sau mỗi công đoạn Công ty đều có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện như sau:- KCS bình bản: kiểm tra chất lưọng bản can hoặc phim, thống kê số lượng sản phẩm sau giai đoạn này.- KCS Cắt cuộn: kiểm tra chủ yếu về số lượng sản phẩm hoàn thành đơn vị là Ram, số tờ trong 1 Ram.- KCS xén giấy trắng: kiểm tra khổ giấy, số tờ trong một Ram, thống kê số lượng sản phẩm hoàn thành.

· Công tác nghiệm thu sản phẩm.

Đây là công tác quan trọng giúp cho việc trả lương theo sản phẩm được chính xác. Vì một sản phẩm được chia ra thành nhiều công đoạn do từng bộ phận chuyên trách thực hiện, cho nên qua mỗi công đoạn cần kiểm tra chất lượng hoàn thành ở công đoạn đấy trên cơ sở tíến hành trả lương. Hiện nay, sau mỗi công đoạn Công ty đều có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện như sau:

- KCS bình bản: kiểm tra chất lưọng bản can hoặc phim, thống kê số lượng sản phẩm sau giai đoạn này.

- KCS Cắt cuộn: kiểm tra chủ yếu về số lượng sản phẩm hoàn thành đơn vị là Ram, số tờ trong 1 Ram.

- KCS xén giấy trắng: kiểm tra khổ giấy, số tờ trong một Ram, thống kê số lượng sản phẩm hoàn thành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY