Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH Duy Thịnh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DUY THỊNH 3

1. Thông tin chung về Công ty TNHH Duy Thịnh. 3

2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Duy Thịnh. 4

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Duy Thịnh 5

3.1 Mô hình cơ cấu tổ chức 5

3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban phân xưởng 8

3.2.1 Phòng kinh doanh 8

3.2.3 Hệ thống kho 9

3.2.4 Phòng kế hoạch - vật tư Xuất nhập khẩu 10

3.2.5 Phòng quản lý chất lượng 10

3.2.6 Xưởng sản xuất cơ khí 11

3.2.7 Xưởng sơn 11

3.2.8 Xưởng lắp ráp xe máy 12

3.2.9 Xưởng lắp động cơ 12

3.2.10 Phòng kế toán 12

3.2.11 Xưởng đúc và gia công các sản phẩm từ đúc 13

4. Kết quả hoạt động kinh doanh 13

4.1 Tài chính 13

4.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 15

5.Những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối của công ty. 17

5.1 Đặc điểm về sản phẩm 17

5.2 Đặc điểm về nguồn nhân lực 19

5.3 Đặc điểm về công nghệ 20

5.4 Đối thủ cạnh tranh và quy mô thị trường. 22

5.5 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ. 23

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH DUY THỊNH 25

1.Thực trạng tổ chức kênh tại công ty TNHH Duy Thịnh. 25

1.1 Cấu trúc kênh phân phối của công ty 25

1.1.1 Kênh phân phối một cấp. 25

1.1.2 Kênh phân phối gián tiếp nhiều cấp. 26

1.2 Kết quả hoạt động của kênh phân phối qua các năm. 29

2.Thực trạng hoạt động quản tri hệ thống kênh phân phối của công ty. 32

2.1 Tổ chức bộ máy quản trị kênh. 32

2.2 Chính sánh quản lý kênh phân phối của công ty. 34

2.2.1 Thiết lập quan hệ với các thành viên kênh. 34

2.2.2 Khuyến khích duy trì và phát triển các thành viên trong kênh. 39

3.Đánh giá chung về chính sách quản lý và phân phân phối của công ty 45

3.1 .Ưu điểm của chính sách quản lý và phân phân phối 45

3.2 Nhược điểm chính sách quản lý và phân phân phối. 46

4. Đánh giá hiệu quả hoạt của kênh phân phối. 46

4.1 Về mặt kinh tế. 46

4.2 Về mặt quản lý thông tin. 47

4.3 Sự trung thành của các thành viên. 47

Chương 3 :GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH DUY THỊNH. 49

1. Định hướng phát triển của công ty. 49

1.1 Những định hướng chung. 49

1.2 Phương hướng phát triển năm 2008. 50

2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH Duy Thịnh. 52

2.1 .Tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực còn thiếu. 52

2.2 Hoàn thiện công tác lựa trọn thành viên kênh và Quản lý các thành viên kênh hoạt động một cách hiệu quả. 54

2.2.1 Các cửa hàng bán lẻ trực tiếp. 54

2.2.2 Các đại lý và các trung gian phân phối 56

Cơ sở lý luận: 56

2.3 Tăng cường các hoạt động khuyến khích từ công ty để hỗ trợ các thành viên phát triển thị trường. 57

2.4 Tăng cường công tác thông tin trong hệ thống kênh phân phối. 60

2.5 Phát triển thương hiệu cảu công ty và các sản phẩm. 61

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY