Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Tin học- Thiết bị Giáo dục TVT

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 0

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP TIN HỌC- THIẾT BỊ 2

GIÁO DỤC TVT- TẠI TP THANH HOÁ 2

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty. 2

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty CP Tin học- thiết bị giáo dục TVT 6

1.3. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 10

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TIN HỌC THIẾT BỊ GIÁO DỤC TVT 16

2.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành 16

2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 16

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất 17

2.1.3. Phương pháp hạch toán 18

2.2. Kế toán chi phí sản xuất 19

2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 25

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 29

2.2.3.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng 29

2.2.3.2. Hạch toán chi phí NVL, công cụ dụng cụ dùng chung cho phân xưởng. 30

2.2.3.3. Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ: 32

2.2.3.4. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài 34

2.2.3.5. Hạch toán chi phí khác bằng tiền: 36

2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí và đánh giá sản phẩm dở dang 38

2.3. Kế toán giá thành sản phẩm 44

PHẦN 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TIN HỌC- THIẾT BỊ GIÁO DỤC TVT 48

3.1. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Tin học-- thiết bị Giáo dục TVT 48

3.1.1. Những ưu điểm đạt được 48

3.1.2. Một số nhược điểm và biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Tin học- thiết bị Giáo dục TVT 51

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY