Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hoàng Thạch

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.

NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ.

Phần I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI - XI MĂNG HOÀNG THẠCH.

I- Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải - xi măng Hoàng Thạch.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

2. Đặc điểm quy trình công nghệ

3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty

5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.

II - Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải - xi măng Hoàng Thạch.

1. Đối tượng hạch toán chi phí

2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

4. Hạch toán chi phí sản xuất chung.

5. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI - XI MĂNG HOÀNG THẠCH.

1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

* Ưu điểm.

* nhược điểm.

2. Một số giải pháp nhăm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY