Chuyên đề Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy số 2 – Công ty cổ phần thiết bị bưu điện

Mục lụcMở đầu 1Chương 1: Tổng quan về Nhà máy số 2 – Công ty cổ phần thiết bị bưu điện 31.1. Giới thiệu về Nhà máy số 2 - Công ty cổ phần thiết bị bưu điện 31.2. Quá trình hình thành, phát triển của Nhà máy số 2 - Công ty cổ phần thiết bị bưu điện 41.3. Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu của Nhà máy số 2 ảnh hưởng tới công tác xây dựng kế hoạch sản xuất 61.3.1 Đặc điểm sản phẩm 61.3.2 Đặc điểm nguyên vật liệu 81.3.3 Đặc điểm lao động 101.3.4 Đặc điểm công nghệ, máy móc thiết bị 121.3.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị tại Nhà máy số 2 151.3.6 Cơ cấu sản xuất tại Nhà máy số 2 181.4. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Nhà máy số 2 trong những năm gần đây 191.4.1 Kết quả về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà Nước 191.4.2 Thu nhập và đời sống của người lao động 231.4.3 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy số 2 qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản . 24Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy số 2 272.1 Vai trò của kế hoạch sản xuất và công tác xây dựng kế hoạch sản xuất đối với Nhà máy số 2 272.2 Đặc điểm của hệ thống thông tin phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất và sự phối hợp giữa các phòng ban trong quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất 282.3 Trình độ chuyên môn của nhân viên phụ trách công tác kế hoạch sản xuất và quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất 302.4 Các bộ phận cấu thành kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 322.4.1 Kế hoạch sản xuất năm 322.4.2 Kế hoạch sản xuất tháng 34 2.4.3 Kế hoạch sản xuất tháng từng phân xưởng 352.5 Một số kết quả xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 trong thời gian qua 372.6 Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 44Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 463.1 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất 463.2 Nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên phụ trách công tác kế hoạch sản xuất 493.3 Xây dựng các chỉ tiêu đánh gía hiệu công tác kế hoạch sản xuất 513.4 Vận dụng phương pháp cân đối trong xây dựng kế hoạch sản xuất 543.5 Đẩy mạnh hợp tác, phối hợp giữa các phòng ban Nhà máy 58Kết luận 60

Mục lục

Mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về Nhà máy số 2 – Công ty cổ phần thiết bị bưu điện 3

1.1. Giới thiệu về Nhà máy số 2 - Công ty cổ phần thiết bị bưu điện 3

1.2. Quá trình hình thành, phát triển của Nhà máy số 2 - Công ty cổ phần thiết bị bưu điện 4

1.3. Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu của Nhà máy số 2 ảnh hưởng tới công tác xây dựng kế hoạch sản xuất 6

1.3.1 Đặc điểm sản phẩm 6

1.3.2 Đặc điểm nguyên vật liệu 8

1.3.3 Đặc điểm lao động 10

1.3.4 Đặc điểm công nghệ, máy móc thiết bị 12

1.3.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị tại Nhà máy số 2 15

1.3.6 Cơ cấu sản xuất tại Nhà máy số 2 18

1.4. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Nhà máy số 2 trong những năm gần đây 19

1.4.1 Kết quả về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà Nước 19

1.4.2 Thu nhập và đời sống của người lao động 23

1.4.3 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy số 2 qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản . 24

Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy số 2 27

2.1 Vai trò của kế hoạch sản xuất và công tác xây dựng kế hoạch sản xuất đối với Nhà máy số 2 27

2.2 Đặc điểm của hệ thống thông tin phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất và sự phối hợp giữa các phòng ban trong quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất 28

2.3 Trình độ chuyên môn của nhân viên phụ trách công tác kế hoạch sản xuất và quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất 30

2.4 Các bộ phận cấu thành kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 32

2.4.1 Kế hoạch sản xuất năm 32

2.4.2 Kế hoạch sản xuất tháng 34

2.4.3 Kế hoạch sản xuất tháng từng phân xưởng 35

2.5 Một số kết quả xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 trong thời gian qua 37

2.6 Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 44

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 46

3.1 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất 46

3.2 Nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên phụ trách công tác kế hoạch sản xuất 49

3.3 Xây dựng các chỉ tiêu đánh gía hiệu công tác kế hoạch sản xuất 51

3.4 Vận dụng phương pháp cân đối trong xây dựng kế hoạch sản xuất 54

3.5 Đẩy mạnh hợp tác, phối hợp giữa các phòng ban Nhà máy 58

Kết luận 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY