Chuyên đề Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch ra nước ngoài tại Công ty Lữ hành Hanoitourist

MỤC LỤC

Lời mở đầu 0

Chương 1. Cơ sở lý luận chung về công tác tổ chức và quản lý với hướng dẫn viên và chất lượng chương trình du lịch 4

1.1.Chương trình du lịch và chất lượng chương trình du lịch. 4

1.1.1. Khái niệm về chương trình du lịch. 4

1.1.2. Chất lượng của chương trình du lịch. 7

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch: 8

1.2. Hướng dẫn và đặc điểm lao động của hướng dẫn. 9

1.2.1. Khái niệm về hướng dẫn viên du lịch. 9

1.2.2.Vai trò của hướng dẫn viên du lịch. 10

1.2.3. Đặc điểm của lao động hướng dẫn. 10

1.2.4. Một số yêu cầu đối với hướng dẫn viên. 12

1.3. Công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên. 15

1.3.1. Công tác tổ chức lao động đối với hướng dẫn viên. 16

1.3.2. Công tác quản lý lao động đối với hướng dẫn viên. 17

Chương 2. Thực trạng về công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên cho các chương trình du lịch ra nước ngoài của Công ty Lữ hành Hanoitourist 27

2.1. Khái quát chung về công ty và hoạt động kinh doanh chương trình du lịch ra nước ngoài của Công ty Lữ hành Hanoitourist. 27

2.1.1. Lịch sử hình thành Công ty Lữ hành Hanoitourist. 27

2.1.2. Điều kiện kinh doanh của Công ty Lữ hành Hanoitourist. 32

2.1.2.1. Vốn 33

2.1.2.2. Lao động 33

2.1.2.3. Công nghệ. 34

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Hanoitourist. 47

2.2. Thực trạng công tác tổ chức và quản lý hướng dẫn viên cho các chương trình du lịch ra nước ngoài tại Công ty Lữ hành Hanoitourist. 55

2.2.1. Thực trạng công tác tổ chức hướng dẫn viên cho chương trình du lịch ra nước ngoài tại Công ty Lữ hành Hanoitourist. 55

2.2.2.Thực trạng công tác quản lý hướng dẫn viên cho các chương trình du lịch ra nước ngoài tại Công ty Lữ hành Hanoitourist. 60

2.2.3. Kết quả đạt được và những vẫn đề khó khăn cần tháo gỡ. 67

2.2.3.1. Kết quả đạt được. 67

2.2.3.2. Những vấn đề khó khăn cần tháo gỡ 69

Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hướng dẫn viên cho chương trình du lịch ra nước ngoài tại công ty Hanoitourist 70

3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty Lữ hành Hanoitourist. 70

3.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức sắp xếp cán bộ lao động hướng dẫn cho chương trình du lịch ra nước ngoài của Công ty Lữ hành Hanoitourist. 73

3.3. Hoàn thiện công tác quản lý đối với hướng dẫn viên outbound. 77

3.3.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực cho lao động hướng dẫn chương trình du lịch ra nước ngoài. 77

3.3.3. Lập hồ sơ riêng cho từng hướng dẫn viên chương trình du lịch ra nước ngoài. 79

3.3.4.Chú trọng đến thời gian nghỉ ngơi thư giãn. 80

Kết luận 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY