Chuyên đề Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAI SƠN .2

I : THÔNH TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 2

1 , Thông in chung về công ty . 2

2 , Nghành nghề kinh doanh 3

3 , Sự hình thành và phát triển của công ty .3

4 , Đặc điểm nghành nghề kinh doanh .5

5 , Đặc điểm về lao động .8

5.1: Đặc điểm về giới tính .8

5.2: Đặc điểm về độ tuổi 8

5.3: Đặc điểm về trình độ lao động 9

II : ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRI CỦA CÔNG TY . 9

1 , Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị . 9

2 , Chức năng , nhiệm vụ của bộ máy quản trị 10

2.1: Của tổng giám đốc 10

2.2: Của phó tổng giám đốc .11

2.3: Của phòng kế toán 11

2.4: Của phòng tổ chức 11

2.5: Của phòng kinh doanh .11

2.6: Của tổ bảo vệ .12

3 , Cơ cấu xản xuất và kinh doanh của công ty 12

3.1 : Cơ cấu vốn của công ty .12

3.2: Đặc điểm về sản phẩm , thị trường kinh doanh 14

3.3: Đặc điểm về hoạt động kinh doanh .14

4: Đánh giá kết quả hoạt độnh kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu .16

5: Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản .20

6: Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Điệp QTKDTH A – K36

55

Trưòng ĐHKTQD Khoa QTKD

PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

I : CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG .22

1 , Lập kế hoạch báng hàng .22

1.1 , Nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường 22

1.1 , Hoạch định trương trình bàn hàng 26

1.2 , Tổ chức quản trị nhân lực bán hàng . 27

2 , Hệ thống kênh phân phối .28

3 , Các biện pháp đẩy mạnh bán hàng của công ty đã áp dụng .33

3.1 , Chính sách khuếch trương 33

3.2 , Chính sách khuyến mại .33

3.3 , Phương thức thanh toán và triết khấu thanh toán .34

3.4 , Đa dạng hoá sản phẩm .34

3.5 , Dịch vụ sau bán hàng 35

II : ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY .36

1 , Đánh giá hoạt động kinh doanh . 36

2 , Những khó khăn thuận lợi 40

PHẦN III : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM SƠN

I : PHƯƠNG HƯỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG BÁN HÀNG .41

II : MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY .42

1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng .42

2. Định giá bán cho sản phẩm .43

3. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối .44

4. về nhân sự .45

5. Đa dạng hoá sản phẩm .46

6. Đẩy mạnh hoạt động súc tiến bán hàng .46

7. Nâng cao tiến độ bán hàng 47

8. Phấn đấu giảm chi phí quản lý hạ giá bán sản phẩm .48

9. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng , bồI dưỡng , đào tạo cán bộ nghiệp vụ phục vụ chiến lược phát triển công ty năm 2008 .48

10. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty năm 2008 49

PHỤ LỤC .50

KÊT LUẬN .53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY