Chuyên đề Hoàn thiện công tác tiền lương, thưởng tại công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

MỤC LỤC

PHẦN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 1

1.1. Thông tin chung về công ty . 1

1.2. Quá trình ra đời và phát triển của công ty Dụng cụ cơ khí xuất khẩu . 1

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu. 4

1.4. Chức năng, nhiệm vụ chung tại công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu . 8

PHẦN II: THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 11

I. Đánh giá khái quát về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu. 11

1. Đánh giá khái quát về công ty. 11

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 13

II . Phân tích thực trạng trả lương thưởng tại công ty trong thời gian qua. 17

1 . Hình thức trả lương theo thời gian. 18

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 22

3. Các nhân tố ảnh hưởng công tác hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng trong công ty. 34

4. Đánh giá chung 40

PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG – TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU. 43

1. Định hướng chung của công ty . 43

2. Biện pháp hoàn thiện hình thức tiền lương thời gian. 43

2. Hoàn thiện định mức và xác định đơn giá tiền lương cho hình thức trả lương khoán sản phẩm. 49

3. Bổ sung hình thức tiền lương có thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch cho công nhân sản xuất. 51

4. Thực hiện hoàn thiện các điều kiện đảm bảo thực hiện các hình thức trả lương, trả thưởng. 53

5.Kiến nghị với công ty và với nhà nước. 58

5.1 Nghiêm chỉnh trong việc tuyển dụng lao động thực hiện công tác tiền lương. 58

5.2 Phải đặc biệt quan tâm đến việc trọng dụng nhân tài 59

5.3 Tăng cường công tác đào tạo giáo dục các cán bộ tiền lương 59

5.4 Tăng cường công tác quản lí quỹ tiền lương 59

5.5 Tăng cường giáo dục tư tưởng cho người lao động 60

5.6 Phân công bố trí lao động hợp lý 60

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY