Chuyên đề Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong xuất khẩu dệt may ở tổng công ty may Việt Tiến trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ 3

1.1 Rủi Ro Trong Kinh Doanh Quốc Tế 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Các loại rủi ro trong kinh doanh quốc tế 4

1.2 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong kinh doanh quốc tế 12

1.2.1 Nhóm nguyên nhân từ bên ngoài doanh nghiệp 12

1.2.2 Nhóm nguyên nhân từ nội bộ doanh nghiệp : 13

1.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế 15

1.3.1 Khái niệm 15

1.3.2 Nội dung của quản trị rủi ro 16

1.3 Mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận trong kinh doanh quốc tế : 17

Chương II: THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO Ở TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN 19

2.1 Môi trường kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp thay đổi 19

2.1.1 Những thay đổi về chính sách thương mại quốc tế ở Việt Nam 19

2.1.2 Thay đổi của thị trường quốc tế tác động đến xuất khẩu dệt may Việt Nam 21

2.2 Giới Thiệu Về Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến 22

2.2.1 Giới thiệu chung về May Việt Tiến 22

2.2.2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu dệt may của TCT May Việt Tiến 27

2.3 Phân Tích, Đánh Giá Rủi Ro Và Thực Trạng Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Ở TCT May Việt Tiến 32

2.3.1 Các rủi ro thường gặp trong xuất khẩu dệt may, nhận dạng, dự báo rủi ro ở TCT May Việt Tiến 32

2.3.2 Đánh giá mức độ thiệt hại của các rủi ro trong xuất khẩu dệt may 33

2.3.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro, các công cụ và biện pháp quản trị rủi ro ở TCT May Việt Tiến 40

2.3.3.1 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tại công ty 40

2.3.3.2.Các công cụ và biện pháp quản trị rủi ro ở TCT May Việt Tiến 41

CHƯƠNG III. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG XUẤT KHẨU DỆT MAY Ở TCT MAY VIỆT TIẾN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 43

3.1 Nhận Diện Cơ Hội Và Nguy Cơ Từ Hội Nhập Kinh Tế Để Xây Dựng Hệ Thống Nhận Dạng Rủi Ro 43

3.2 Áp Dụng Quy Trình Chuẩn Về Quản Trị Rủi Ro Cho Doanh Nghiệp 44

3.3 Nhóm Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Công Tác Quản Trị Rủi Ro 48

3.3.1 Nâng cao nhận thức của DN về tầm quan trọng của quản trị rủi ro 48

3.3.2 Phát triển nguồn nhân lực làm QTRR và phân bổ nguồn lực hợp lý 49

3.4 Tiếp Cận Xu Thế Mới Bề QTRR Trên Thế Giới Và Vận Dụng QTRR Cho Doanh Nghiệp 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY