Chuyên đề Hoàn thiện công tác phân quyền trong tổ chức bộ máy của công ty Thương mại và Dịch vụ Tràng Thi

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN QUYỀN TRONG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 2

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN QUYỀN TRONG DOANH NGHIỆP 2

1.1.1. Khái niệm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 2

1.1.2 Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý 2

1.1.3 Những yêu cầu đối với bộ máy quản lý 4

1.1.4. Phân quyền trong tổ chức bộ máy quản lý 4

1.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 10

1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TM&DV Tràng Thi 10

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 11

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua của công ty TM-DV Tràng Thi. 12

1.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN QUYỀN VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 13

1.3.1. Sơ đồ cấu trúc bộ máy quản lý của công ty, chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban 13

1.3.2. Tình hình nhân sự hiện nay của công ty 17

1.3.3. Thực trạng công tác phân quyền tại Công ty TM&DV Tràng thi 21

1.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN QUYỀN TẠI CÔNG TY TM&DV TRÀNG THI 23

1.4.1. Những thành tựu đạt được 23

1.4.2. Những khó khăn và tồn tại 24

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN QUYỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 27

2.1. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 27

2.1.1. Định hướng phát triển của công ty 27

2.1.2. Những nhiệm vụ cụ thể 27

2.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN QUYỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI 30

2.2.1. Sắp xếp tổ chức lại bộ máy của công ty 30

2.2.2 Cải thiện mối quan hệ giữa các bộ phận 33

2.2.3. Tăng cường bồi dưỡng đào tạo cán bộ quản lý 33

2.2.4. Đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên trong phòng ban chức năng 36

2.2.5. Định rõ cơ chế quản lý 36

2.2.6. Xây dựng văn hóa công ty 37

2.3. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 38

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY