Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Hậu cần Dầu khí Petechim

MỤC LỤCMỤC LỤC 1LỜI MỞ ĐẦU 2LỜI CAM ĐOAN 4LỜI CẢM ƠN 5CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PLC 61.1. Khái quát về Công ty PLC 61.1.1. Giới thiệu về Công ty 61.1.2. Tình hình tổ chức bộ máy của Công ty 61.1.3. Hình thức góp vốn: 101.2. Phân tích thực trạng lập dự án tại Công ty PLC 111.2.1. Đặc điểm các dự án của Công ty 111.2.2. Nội dung lập dự án của Công ty 121.2.3. Quy trình lập dự án của Công ty 151.2.4. Phương pháp lập dự án của Công ty 211.2.5. Phân tích trường hợp điển hình: “Công tác lập dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm văn hóa, thương mại, văn phòng, căn hộ cho thuê dài hạn Petechim” tại Công ty 271.3. Đánh giá công tác lập dự án của Công ty PLC 471.3.1. Đánh giá những thành công 471.3.2. Đánh giá những hạn chế 481.3.3. Đánh giá những nhân tố tác động đến công tác lập dự án 501.3.4. Những tồn tại trong công tác lập dự án của Công ty PLC 50CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PLC 522.1. Định hướng công tác lập dự án tại Công ty 522.2. Các giải pháp 55KẾT LUẬN 67DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 70DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ 72DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 73

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

LỜI CAM ĐOAN 4

LỜI CẢM ƠN 5

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PLC 6

1.1. Khái quát về Công ty PLC 6

1.1.1. Giới thiệu về Công ty 6

1.1.2. Tình hình tổ chức bộ máy của Công ty 6

1.1.3. Hình thức góp vốn: 10

1.2. Phân tích thực trạng lập dự án tại Công ty PLC 11

1.2.1. Đặc điểm các dự án của Công ty 11

1.2.2. Nội dung lập dự án của Công ty 12

1.2.3. Quy trình lập dự án của Công ty 15

1.2.4. Phương pháp lập dự án của Công ty 21

1.2.5. Phân tích trường hợp điển hình: “Công tác lập dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm văn hóa, thương mại, văn phòng, căn hộ cho thuê dài hạn Petechim” tại Công ty 27

1.3. Đánh giá công tác lập dự án của Công ty PLC 47

1.3.1. Đánh giá những thành công 47

1.3.2. Đánh giá những hạn chế 48

1.3.3. Đánh giá những nhân tố tác động đến công tác lập dự án 50

1.3.4. Những tồn tại trong công tác lập dự án của Công ty PLC 50

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PLC 52

2.1. Định hướng công tác lập dự án tại Công ty 52

2.2. Các giải pháp 55

KẾT LUẬN 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 70

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ 72

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY