Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXCN & XL Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1

1.1. Cỏc khỏi niệm cơ bản về kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương 1

1.1.1.Tiền lương : 1

1.1.2.Quỹ lương : 1

1.1.3. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. 1

1.1.4. Chức năng của tiền lương : 3

1.1.5. Nhiệm vụ của kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương: 3

1.2/ Hạch toỏn lao động, tớnh lương phụ cấp phải trả cho người lao động. 3

1.2.1. Hạch toỏn lao động - kết quả lao động . 3

1.2.2. Cỏc hỡnh thức trả lương trong doanh nghiệp. 4

1.3 Hạch toán chi tiết tiền lương. 7

1.4 Kế toỏn tổng hợp tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương của cụng nhõn viờn: 8

1.4.1 Tài khoản sử dụng : 8

1.4.2 Tổng hợp, phõn bổ tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương. 8

1.4.3. Kế toỏn tổng hợp tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương. 9

1.4.4. Kế toỏn trớch trước tiền lương nghỉ phộp của cụng nhõn sản xuất 12

1.4.5. Cỏc hỡnh thức ghi sổ trong phần hành hạch toỏn kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương. 13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI 14

2.1/ Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh tại Công ty 14

2.1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty SXCN& XL Hà Nội . 14

2.1.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 16

2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần SXCN & XL Hà Nội 16

2.1.2.2 . Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty SX CN & XLHà Nội . 16

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: phụ lục 3 17

2.2/ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty SXCN & XL Hà Nội: 17

2.2.1. Các chứng từ sử dụng trong hạch toán lao động tiền lương 18

2.2.2. Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền lương ở Công ty: 18

2.3/ Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXCN & XL Hà Nội: 18

2.3.1. Hạch toán lao động 18

2.3.2. Tính lương và BHXH cho công nhân viên: 20

2.4/ Hình thức trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty . 25

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI 27

3.1/ Nhận xét và đánh giá chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương với công nhân viên tại công ty SXCN & XL Hà Nội. 27

3.1.1. Những nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXCN & XL Hà Nội. 27

3.1.1.1. Ưu điểm. 27

3.1.1.2. Những mặt còn tồn tại. 28

3.2/ Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với CBCNV tại Công ty SXCN & XL Hà Nội. 29

3.2.1. Về công tác tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 29

3.2.2. Về phần sổ sách kế toán tại công ty. 30

3.2.3. Về nâng cao thu nhập cho CBCNV. 30

3.3/ Hiệu quả của các giải pháp 31

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY