Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn

MỤC LỤCLời nói đầu 1Chương 1 Những lý luận chung vể huy động vốn và nghiệp vụ kế toán huy động vốn của NHTM.1.1 Khái quát về huy động vốn của NHTM .31.1.1 Huy động vốn tiền gửi .31.1.2 Phát hành GTCG .41.1.3 Vốn đi vay .41.1.4 Vốn khác .51.2 Các vấn đề cơ bản về kế toán huy động vốn 51.2.1 Khái niệm và nhiệm vụ kế toán huy động vốn 51.2.2 Tài khoản sử dụng trong kế toán huy động vốn .51.2.3 Chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn 61.2.4 Quy trình kế toán huy động vốn 7Chương 2 Thực trạng kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Lục Ngạn . .122.1 Khái quát về NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lục Ngạn .122.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của NHNo Lục Ngạn 122.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh .142.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại NHNo Lục Ngạn 182.2 Thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại Chi nhánh NHNo huyện Lục Ngạn .182.2.1.Tài khoản sử dụng .182.2.2 Chứng từ sử dụng 202.2.3 Quy trình kế toán huy động vốn tại Chi nhánh NHNo Lục Ngạn .202.2.4 Các loại sổ sách được sử dụng trong công tác kế toán huy động vốn tại Chi nhánh 302.3 Đánh giá chung về công tác kế toán huy động vốn .312.3.1 Những kết quả đạt được .312.3.2 Hạn chế .32Chương 3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Lục Ngạn . .333.1.Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008 333.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Chi nhánh 333.2.1 Về thực hiện các nguyên tắc, chế độ kế toán .343.2.2 Tạo sự nhanh chóng và thuận tiện cho quy trình chuyển tiền giữa các TK 343.2.3 Hoàn thiện hoạt động bảo mật thông tin .353.2.4 Đối với hố sơ, chứng từ kế toán huy động vốn .353.2.5 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ công nghệ cho cán bộ kế toán .363.2.6. Ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động ngân hàng .373.2.7 Một số giải pháp hỗ trợ .373.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Chi nhánh 383.3.1 Kiến nghị với Nhà nước .383.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước .383.3.2. Kiến nghị đối với NHNo& PTNT Việt Nam, NHNo& PTNT Bắc Giang 39Kết luận .40

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương 1 Những lý luận chung vể huy động vốn và nghiệp vụ kế toán huy động vốn của NHTM.

1.1 Khái quát về huy động vốn của NHTM .3

1.1.1 Huy động vốn tiền gửi .3

1.1.2 Phát hành GTCG .4

1.1.3 Vốn đi vay .4

1.1.4 Vốn khác .5

1.2 Các vấn đề cơ bản về kế toán huy động vốn 5

1.2.1 Khái niệm và nhiệm vụ kế toán huy động vốn 5

1.2.2 Tài khoản sử dụng trong kế toán huy động vốn .5

1.2.3 Chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn 6

1.2.4 Quy trình kế toán huy động vốn 7

Chương 2 Thực trạng kế toán huy động vốn tại NHNo &PTNT chi nhánh Lục Ngạn . .12

2.1 Khái quát về NHNo &PTNT chi nhánh huyện Lục Ngạn .12

2.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của NHNo Lục Ngạn 12

2.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh .14

2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại NHNo Lục Ngạn 18

2.2 Thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại Chi nhánh NHNo huyện Lục Ngạn .18

2.2.1.Tài khoản sử dụng .18

2.2.2 Chứng từ sử dụng 20

2.2.3 Quy trình kế toán huy động vốn tại Chi nhánh NHNo Lục Ngạn .20

2.2.4 Các loại sổ sách được sử dụng trong công tác kế toán huy động vốn tại Chi nhánh 30

2.3 Đánh giá chung về công tác kế toán huy động vốn .31

2.3.1 Những kết quả đạt được .31

2.3.2 Hạn chế .32

Chương 3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Lục Ngạn . .33

3.1.Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008 33

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Chi nhánh 33

3.2.1 Về thực hiện các nguyên tắc, chế độ kế toán .34

3.2.2 Tạo sự nhanh chóng và thuận tiện cho quy trình chuyển tiền giữa các TK 34

3.2.3 Hoàn thiện hoạt động bảo mật thông tin .35

3.2.4 Đối với hố sơ, chứng từ kế toán huy động vốn .35

3.2.5 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ công nghệ cho cán bộ kế toán .36

3.2.6. Ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động ngân hàng .37

3.2.7 Một số giải pháp hỗ trợ .37

3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn

tại Chi nhánh 38

3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước .38

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước .38

3.3.2. Kiến nghị đối với NHNo& PTNT Việt Nam, NHNo& PTNT Bắc Giang 39

Kết luận .40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY