Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm tăng cường hiệu lực quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng

Đối với lao động thuê ngoài, lúc thuê lao động phải ký kết Hợp đồng giao khoán công việc, trong đó ghi rõ tên lao động, khối lượng công việc bàn giao, giá thành, chất lượng và thời gian hoàn thành công việc Hợp đồng phải có chữ ký của cả 2 bên, bên đại diện công ty và bên đại diện lao động thuê ngoài. Khi công việc hoàn thành thì phải lập Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, làm căn cứ xác định chi phí nhân công và trả công lao động. Cuối tháng, căn cứ vào Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành kế toán Xí nghiệp lập Bảng thanh toán khối lượng thuê ngoài, gửi đề nghị thanh toán và các chứng từ liên quan tới phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra bảo vệ và Giám đốc công ty ký duyệt. Sau đó chứng từ sẽ được gửi về phòng Kế toán tài chính cho kế toán tổng hợp kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp, tiến hành nhập dữ liệu vào máy, lên sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết TK 622

Đối với lao động thuê ngoài, lúc thuê lao động phải ký kết Hợp đồng giao khoán công việc, trong đó ghi rõ tên lao động, khối lượng công việc bàn giao, giá thành, chất lượng và thời gian hoàn thành công việc Hợp đồng phải có chữ ký của cả 2 bên, bên đại diện công ty và bên đại diện lao động thuê ngoài. Khi công việc hoàn thành thì phải lập Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, làm căn cứ xác định chi phí nhân công và trả công lao động. Cuối tháng, căn cứ vào Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành kế toán Xí nghiệp lập Bảng thanh toán khối lượng thuê ngoài, gửi đề nghị thanh toán và các chứng từ liên quan tới phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra bảo vệ và Giám đốc công ty ký duyệt. Sau đó chứng từ sẽ được gửi về phòng Kế toán tài chính cho kế toán tổng hợp kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp, tiến hành nhập dữ liệu vào máy, lên sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết TK 622

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY