Chuyên đề Hoàn thiện công tác giao nhận tại Công ty Unitrans

Thông qua số liệu thực tế thu được cùng vớitình hình chung của nền kinh tế trong nước và trong khu vực có những nhận xét chung về công ty: Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của công ty: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng hàng năm, công tác tổ chức lao động, tiền lương ngày càng được cũng cố, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được ổn định và dược nâng cao hơn. Chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấnhải quan và giao nhận hàng hoá xuất ngập khẩu ngày càng được nâng cao, tạođược uy tín đối với khách hàng. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các khoảng nộp ngân sách nhà nước

Thông qua số liệu thực tế thu được cùng vớitình hình chung của nền kinh tế

trong nước và trong khu vực có những nhận xét chung về công ty:

Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của công ty:

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng hàng năm, công tác tổ

chức lao động, tiền lương ngày càng được cũng cố, đời sống cán bộ công nhân

viên ngày càng được ổn định và dược nâng cao hơn.

Chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấnhải quan và giao nhận hàng hoá

xuất ngập khẩu ngày càng được nâng cao, tạođược uy tín đối với khách hàng.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các khoảng nộp ngân sách nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY