Chuyên đề Hoàn thiện công tác cung ứng sử dụng Nguyên vật liệu tại nhà máy cơ khí 19/5

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY CƠ KHÍ 19/5 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy cơ khí 19-5 2

1.1. Lịch sử phát triển. 2

1.2. Cơ cấu tổ chức: 3

1.3. Các thành tựu mà nhà máy cơ khí 19/5 đạt được. 4

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy cơ khí 19/5 trong những năm gần dây. 5

2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ của Nhà máy cơ khí 19-5. 6

2.1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất: 6

2.1.2.Quy trình công nghệ sản xuất: 6

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy cơ khí 19-5. 7

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại nhà máy cơ khí 19-5. 12

4.1.Tổ chức bộ máy kế toán: 12

CHƯƠNG II 14

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ 19/5. 14

1. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu của nhà máy cơ khí 19/5. 14

1.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh. 14

1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu và cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu. 14

1.3. Đặc điểm công nghệ thiết bị. 15

1.4. Đặc điểm về chất lượng nguồn nhân lực. 16

2. Thực trạng công tác cung ứng sử dụng nguyên vật liệu của nhà máy cơ khí 19/5 19

2.1. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu hàng năm. 19

2.2. Chính sách mua sắm và dự trữ nguyên vật liệu. 23

2.3. Lưu kho nguyên vật liệu tại nhà máy cơ khí 19/5 27

2.5. Công tác cấp phát vật tư 28

2.6. Tính chi phí sử dụng nguyên vật liệu 34

3. Các kết quả đạt được và hạn chế trong công tác cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu. 38

3.1. Các thành tựu 38

3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 39

Chương III 42

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu tại nhà máy cơ khí 19/5 42

1. Định hướng phát triển của nhà máy cơ khí 19/5 trong thời gian tới. 42

2. những giải pháp chủ yếu nhằm cung ứng và sử dụng có hiệu quả nguyên vật liệu tại nhà máy cơ khí 19/5 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY