Chuyên đề Hoàn thiện chính sách thuế xuất - nhập khẩu nhằm phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Hiệp hội các nước Đông Nam á được thành lập ngày 08/08/1967. Đến nay, ASEAN gồm 10 nước thành viên chính thức. Mục tiêu của ASEAN là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển văn hoá ở các nước thành viên và xây dựng hoà bình, ổn định ở vùng Đông Nam á.  Năm 1992, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 ở Singapore, ASEAn đã quyết định đưa ra chương trình hợp tác kinh tế ở mức độ cao bằng việc thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – AFTA. Mục tiêu của AFTA là loại bỏ hoàn toàn các hàng rào cản trở thương mại đối với hầu hết các hàng hoá trong nội bộ ASEAN (kể cả hàng rào thuế quan và phi thuế quan).

Hiệp hội các nước Đông Nam á được thành lập ngày 08/08/1967. Đến nay, ASEAN gồm 10 nước thành viên chính thức. Mục tiêu của ASEAN là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển văn hoá ở các nước thành viên và xây dựng hoà bình, ổn định ở vùng Đông Nam á.

Năm 1992, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 ở Singapore, ASEAn đã quyết định đưa ra chương trình hợp tác kinh tế ở mức độ cao bằng việc thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – AFTA. Mục tiêu của AFTA là loại bỏ hoàn toàn các hàng rào cản trở thương mại đối với hầu hết các hàng hoá trong nội bộ ASEAN (kể cả hàng rào thuế quan và phi thuế quan).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY