Chuyên đề Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu sản phẩm máy móc của công ty cổ phần Đức Phát

MỤC LỤC

Phần I: Những lý luận chung về chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu 1

I.Khái quát chung về chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu: 1

1. Nhập khẩu và vai trò của nhập khẩu: 1

1.1. Khái niệm nhập khẩu: 1

1.2. Vai trò của nhập khẩu hàng hoá: 1

2. Marketing nhập khẩu và vai trò, nhiệm vụ của Marketing nhập khẩu: 2

2.1. Marketing nhập khẩu: 2

2.2. Vai trò và nhiệm vụ của Marketing nhập khẩu: 2

II. Nội dùng chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu: 3

1. Phân tích tình thế chiến lược: 3

1.1. Tình thế môi trường, thị trường: 3

1.2. Khả năng của doanh nghiệp: 5

2. Mục tiêu chiến lược: 6

2.1. Mục tiêu đảm bảo khả năng sinh lợi: 6

2.2. Mục tiêu đảm bảo tăng trưởng thế lực và địa vị: 6

2.3. Mục tiêu đảm bảo an toàn: 6

3. Các hình thức nhập khẩu: 6

3.1. Nhập khẩu gián tiếp (nhập khẩu uỷ thác): 6

3.2. Nhập khẩu trực tiếp: 6

3.3. Nhập khẩu liên doanh, liên kết: 6

3.4. Nhập khẩu đối lưu: 7

3.5. Nhập khẩu tái xuất: 7

3.6. Phương thức tái xuất tái nhập: 7

4. Xác lập chiến lược Marketing – Mix: 7

4.1. Chính sách sản phẩm quốc tế: 7

4.2. Chính sách giá cả: 8

4.3. Chính sách phân phối: 10

III. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh: 12

1. Doanh thu: 12

2. Lợi nhuận: 12

3. Lợi nhuận sau thuế. 12

4. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: 12

5. Thị phần: 13

6. Tỷ lệ khấu hao: 13

Phần II: Thực trạng về chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phụ tùng của công ty CP Đức Phát. 14

I. Khái quát chung về hoạt động tổ chức và kinh doanh của công ty cổ phần Đức Phát 14

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 14

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 14

3. Cơ cấu tổ chức của công ty: 15

4.Những chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh: 16

II. Thực trạng chiến lược Marketing-mix nhập khẩu sản phẩm máy móc của công ty cổ phần Đức Phát 17

1. Thực trạng về tình thế chiến lược của công ty 17

1.1 Thực trạng về môi trường, thị trường: 17

1.2. Thực trạng về khả năng của công ty: 20

2. Thực trạng về mục tiêu chiến lược của công ty: 21

3. Thực trạng về lựa chọn hình thức nhập khẩu: 22

4. Thực trạng về xác lập chiến lược Marketing-mix của công ty: 22

4.1. Thực trạng chính sách sản phẩm nhập khẩu của công ty: 22

4.2. Thực trạng chính sách định giá hàng nhập khẩu của công ty: 23

4.3. Thực trạng chính sách phân phối hàng nhập khẩu của công ty: 24

4.4. Thực trạng chính sách xúc tiến hàng nhập khẩu của công ty: 25

III.Đánh giá chung: 26

1. Đánh giá chung: 26

1.1.Thành công: 26

1.2.Hạn chế: 26

2. Nguyên nhân: 26

2.1. Nguyên nhân chủ quan: 26

2.2. Nguyên nhân khách quan: 27

Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu sản phẩm máy móc của công ty cổ phần Đức Phát 28

I. Cơ sở cho những đề xuất: 28

1. Xu hướng phát triển thị trường: 28

2. Mục tiêu chiến lược của công ty: 28

II. Những đề xuất cho chiến lược Marketing – Mix nhập của công ty: 28

1. Đề xuất nhằm hoàn thiện quá trình nghiên cứu Marketing nhập khẩu: 28

2. Đề xuất nhằm hoàn thiện mục tiêu chiến lược cuả công ty: 30

3. Đề xuất nhằm hoàn thiện hình thức nhập khẩu máy móc của công ty: 30

4. Đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu của công ty: 30

4.1. Đối với chính sách sản phẩm nhập khẩu của công ty: 30

4.2. Đối với chính sách định giá hàng nhập khẩu của công ty: 31

4.3. Đối với chính sách phân phối hàng nhập khẩu của công ty: 32

4.4. Đối với chính sách xúc tiến nhập khẩu của công ty: 33

III. Những đề xuất và kiến nghị liên quan: 33

1. Đối với công ty cổ phần Đức Phát: 33

2. Đối với Nhà nước: 34

3. Đối với ngành: 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY