Chuyên đề Hoàn thiện các hình thức trả lương tại nhà máy xi măng Lam Thạch – Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN 1 3CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 3I. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp: 31. Khái niệm tiền lương: 32. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp: 3II. Các hình thức trả lương cho người lao động: 41. Trả lương theo thời gian. 51.1 . Trả lương theo thời gian giản đơn: ( giờ, ngày, tháng.) 51.1.1. Chế độ trả lương tháng: 61.1.2. Chế độ trả lương ngày: 61.1.3. Chế độ trả lương giờ: 71.2. Trả lương theo thời gian có thưởng: 82. Trả lương theo sản phẩm. 82.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: 92.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể: 102.3. Trả lương theo sản phẩm gián tiếp. 122.4. Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến. 132.5. Chế độ trả lương khoán. 142.6. Chế độ trả lương sản phẩm có thưởng. 15PHẦN 2 16ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 16TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH. 16I. Khái quát chung về Nhà máy xi măng Lam Thạch : 161. Sự hình thành và phát triển nhà máy xi măng Lam Thạch. 162. Cơ cấu tổ chức của Nhà máy xi măng Lam Thạch . 173. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng Nhà máy xi măng Lam Thạch. 194. Đặc điểm lao động của Nhà máy xi măng Lam Thạch: 224.1. Lực lượng lao động của Nhà máy qua các năm từ 2005- 2007:. 224.2. Tình hình sử dụng lao động tại nhà máy . 235. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của nhà máy: 245.1. Các mặt hàng SXKD của Nhà máy xi măng Lam Thạch 245.2 Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm nhà máy: 245.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy xi măng Lam Thạch: 26II. Đánh giá thực trạng các hình thức trả lương tại nhà máy xi măng Lam thạch : 271. Phương pháp xây mức sản lượng của xi măng Lam Thạch 27Hệ số cấp bậc công việc bình quân 29III. Lao động quản lý 352. Đơn giá tiền lương cho một đơn vị sản phẩm xi măng Nhà máy xi măng Lam Thạch năm 2007. 363. Hình thức trả lương sản phẩm tại Nhà máy xi măng Lam Thạch : 39. Những kết quả đạt được trong việc xây dựng áp dụng hình thức trả lương sản phẩm tại Nhà máy xi măng Lam Thạch: 41Những hạn chế còn tồn tại trong việc trả lương theo hình thức trả lương sản phẩm của Nhà máy xi măng Lam Thạch. 41PHẦN 3 45MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC 45TRẢ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH 45I. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương cho người lao động tại nhà máy. 451.Xây dựng hoàn thiện công tác định mức lao động từng công đoạn, từng bộ phận trong nhà máy. 452. Xác định đơn giá sản phẩm chính xác hợp lý cho từng bộ phận, công việc .453. Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm cho bộ phận quản lí gián tiếp nhà máy. 464. Một số biện pháp hoàn thiện hình thức trả lương đối với bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất: 495. Hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm rừ những sản phẩm trong từng cung đoạn tới sản phẩm hoàn thành nhập kho. 49II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiẹn công tác trả lương cho người lao động trong nhà máy. 50KẾT LUẬN 51DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 3

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp: 3

1. Khái niệm tiền lương: 3

2. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp: 3

II. Các hình thức trả lương cho người lao động: 4

1. Trả lương theo thời gian. 5

1.1 . Trả lương theo thời gian giản đơn: ( giờ, ngày, tháng.) 5

1.1.1. Chế độ trả lương tháng: 6

1.1.2. Chế độ trả lương ngày: 6

1.1.3. Chế độ trả lương giờ: 7

1.2. Trả lương theo thời gian có thưởng: 8

2. Trả lương theo sản phẩm. 8

2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: 9

2.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể: 10

2.3. Trả lương theo sản phẩm gián tiếp. 12

2.4. Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến. 13

2.5. Chế độ trả lương khoán. 14

2.6. Chế độ trả lương sản phẩm có thưởng. 15

PHẦN 2 16

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 16

TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH. 16

I. Khái quát chung về Nhà máy xi măng Lam Thạch : 16

1. Sự hình thành và phát triển nhà máy xi măng Lam Thạch. 16

2. Cơ cấu tổ chức của Nhà máy xi măng Lam Thạch . 17

3. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng Nhà máy xi măng Lam Thạch. 19

4. Đặc điểm lao động của Nhà máy xi măng Lam Thạch: 22

4.1. Lực lượng lao động của Nhà máy qua các năm từ 2005- 2007:. 22

4.2. Tình hình sử dụng lao động tại nhà máy . 23

5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của nhà máy: 24

5.1. Các mặt hàng SXKD của Nhà máy xi măng Lam Thạch 24

5.2 Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm nhà máy: 24

5.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy xi măng Lam Thạch: 26

II. Đánh giá thực trạng các hình thức trả lương tại nhà máy xi măng Lam thạch : 27

1. Phương pháp xây mức sản lượng của xi măng Lam Thạch 27

Hệ số cấp bậc công việc bình quân 29

III. Lao động quản lý 35

2. Đơn giá tiền lương cho một đơn vị sản phẩm xi măng Nhà máy xi măng Lam Thạch năm 2007. 36

3. Hình thức trả lương sản phẩm tại Nhà máy xi măng Lam Thạch : 39

. Những kết quả đạt được trong việc xây dựng áp dụng hình thức trả lương sản phẩm tại Nhà máy xi măng Lam Thạch: 41

Những hạn chế còn tồn tại trong việc trả lương theo hình thức trả lương sản phẩm của Nhà máy xi măng Lam Thạch. 41

PHẦN 3 45

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC 45

TRẢ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH 45

I. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương cho người lao động tại nhà máy. 45

1.Xây dựng hoàn thiện công tác định mức lao động từng công đoạn, từng bộ phận trong nhà máy. 45

2. Xác định đơn giá sản phẩm chính xác hợp lý cho từng bộ phận, công việc .45

3. Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm cho bộ phận quản lí gián tiếp nhà máy. 46

4. Một số biện pháp hoàn thiện hình thức trả lương đối với bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất: 49

5. Hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm rừ những sản phẩm trong từng cung đoạn tới sản phẩm hoàn thành nhập kho. 49

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiẹn công tác trả lương cho người lao động trong nhà máy. 50

KẾT LUẬN 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY