Chuyên đề Hoàn thiệc công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12)

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 51. Tiền lương và vai trò của tiền lương 51.1 Tiền lương 51.2. Vai trò của tiền lương 62. Quản lý tiền lương 72.1. Khái niệm và mục tiêu của quản lý tiền lương 72.2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý tiền lương trong Doanh nghiệp 102.3. Nội dung của quản lý tiền lương trong Doanh nghiệp 123. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tiền lương: 163.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài: 163.2. Yếu tố thuôc về Doanh nghiệp: 173.3. Yếu tố thuộc về công việc: 173.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 194. Các hinh thức trả lương: 194.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm: 194.2. Hình thức trả lương theo thời gian: 24CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 261. Khái quát chung về Công ty Cổ phần xây dựng số 12 (VINACONEX 12): 261.1. Quá trình hình thành 261.2. Những đặc điểm chủ yếu: 302. Thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12): 412.1. Thực trạng lập kế hoạch tiền lương tại Công ty: 432.2. Thực trạng tổ chức trong quản lý tiền lương tại Công ty: 522.3. Thực trạng chỉ đạo trong quản lý tiền lương tại Công ty: 532.4. Thực trạng kiểm tra trong quản lý tiền lương tại Công ty: 543. Đánh giá thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12) 543.1. Ưu điểm: 543.2. Nhược điểm: 563.3. Nguyên nhân: 57CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẤN XÂY DỰNG SỐ 12 581. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty: 581.1. Hoàn thiện Chiến lược Nguồn nhân lực: 581.2. Hoàn thiện công tác xây dựng cơ chế và quy chế trả lương trong Công ty: 602. Giải pháp hoàn thiện quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 ( VINACONEX 12 ): 642.1. Trong công tác lập kế hoạch tiền lương của Công ty: 652.2. Trong việc tổ chức: 652.3. Trong chỉ đạo: 652.4. Trong kiểm tra: 663. Kiến nghị đối với Nhà nước để hoàn thiện chính sách tiền lương: 663.1. Quan hệ giữa tiền lương và tăng trưởng kinh tế: 663.2. Kiến nghị đối với Nhà nước về hoàn thiện chính sách tiền lương: 68KẾT LUẬN 71

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 5

1. Tiền lương và vai trò của tiền lương 5

1.1 Tiền lương 5

1.2. Vai trò của tiền lương 6

2. Quản lý tiền lương 7

2.1. Khái niệm và mục tiêu của quản lý tiền lương 7

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý tiền lương trong Doanh nghiệp 10

2.3. Nội dung của quản lý tiền lương trong Doanh nghiệp 12

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tiền lương: 16

3.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài: 16

3.2. Yếu tố thuôc về Doanh nghiệp: 17

3.3. Yếu tố thuộc về công việc: 17

3.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 19

4. Các hinh thức trả lương: 19

4.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm: 19

4.2. Hình thức trả lương theo thời gian: 24

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 26

1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần xây dựng số 12 (VINACONEX 12): 26

1.1. Quá trình hình thành 26

1.2. Những đặc điểm chủ yếu: 30

2. Thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12): 41

2.1. Thực trạng lập kế hoạch tiền lương tại Công ty: 43

2.2. Thực trạng tổ chức trong quản lý tiền lương tại Công ty: 52

2.3. Thực trạng chỉ đạo trong quản lý tiền lương tại Công ty: 53

2.4. Thực trạng kiểm tra trong quản lý tiền lương tại Công ty: 54

3. Đánh giá thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12) 54

3.1. Ưu điểm: 54

3.2. Nhược điểm: 56

3.3. Nguyên nhân: 57

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẤN XÂY DỰNG SỐ 12 58

1. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty: 58

1.1. Hoàn thiện Chiến lược Nguồn nhân lực: 58

1.2. Hoàn thiện công tác xây dựng cơ chế và quy chế trả lương trong Công ty: 60

2. Giải pháp hoàn thiện quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 ( VINACONEX 12 ): 64

2.1. Trong công tác lập kế hoạch tiền lương của Công ty: 65

2.2. Trong việc tổ chức: 65

2.3. Trong chỉ đạo: 65

2.4. Trong kiểm tra: 66

3. Kiến nghị đối với Nhà nước để hoàn thiện chính sách tiền lương: 66

3.1. Quan hệ giữa tiền lương và tăng trưởng kinh tế: 66

3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước về hoàn thiện chính sách tiền lương: 68

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY