Chuyên đề Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại công ty TNHH dệt may Thái Sơn - Hà Nội

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương : Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương I. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoỉan trích theo lương I.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của tiền lương I.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương I.1.2. Vai trò và chức năng của tiền lương I.2. Mục đích, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương I.3. Phân loại tiền lương I.4. Nguyên tắc hạch toán I.5. Hình thức trả lương, nội dung quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương I.5.1. Các hình thức trả lương I.5.2. Nội dung quỹ lương I.5.3. Nội dung các khoản trích theo lương I.6. Tiền thưởng và vai trò của tiền thưởng II. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất II.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản trích theo lương II.1.1. Khái niệm về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương II.1.2. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương II.2. Hạch toán lao động II.2.1. Hạch toán số lương và thời gian lao động II.2.2. Hạch toán kết quả lao động II.3. Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ II.4. Kế toán tiền lương II.4.1. Kế toán chi tiết tiền lương II.4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty I.3. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.3.1. Nguồn vốn trong Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.3.2. Lao động trong công ty I.3.3. Cơ cấu quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.3.4. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua và định hướng phát triển của công ty I.4. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.4.1. Đặc điểm của bộ máy kế toán I.4.2. Hình thức sổ kế toán tại công ty I.5. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.5.1. Về công tác quản lý I.5.2. Về công tác kế toán II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty may Bắc Ninh II.1. Sổ sách và chứng từ hạch toán II.1.1. Bảng chấm công II.1.2. Giấy nghỉ ốm II.1.3. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội II.1.4. Biên bản ngừng việc, làm thêm giờ II.1.5. Biên bản, phiếu xác nhận công việc hoàn thành II.1.6. Bảng tính lương II.1.7. Phiếu chi II.1.8. Chứng từ nghi sổ II.2. Tình hình tổ chức tiền lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội II.2.1. Hình thức trả lương tại công ty II.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Chương III: Một số ý kiến đánh giá, đề xuất về hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I. Những đánh giá, nhận xét về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội I.1.1. Ưu điểm I.1.2. Những nhược điểm II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạchh toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội II.1. Về công tác quản lý II.2. Về công tác hạch toán Kết luận

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương : Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích

theo lương

I. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoỉan trích theo lương

I.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của tiền lương

I.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương

I.1.2. Vai trò và chức năng của tiền lương

I.2. Mục đích, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích

theo lương

I.3. Phân loại tiền lương

I.4. Nguyên tắc hạch toán

I.5. Hình thức trả lương, nội dung quỹ tiền lương và các khoản trích

theo lương

I.5.1. Các hình thức trả lương

I.5.2. Nội dung quỹ lương

I.5.3. Nội dung các khoản trích theo lương

I.6. Tiền thưởng và vai trò của tiền thưởng

II. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

trong các doanh nghiệp sản xuất

II.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản trích

theo lương

II.1.1. Khái niệm về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

II.1.2. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

II.2. Hạch toán lao động

II.2.1. Hạch toán số lương và thời gian lao động

II.2.2. Hạch toán kết quả lao động

II.3. Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ

II.4. Kế toán tiền lương

II.4.1. Kế toán chi tiết tiền lương

II.4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương

Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích

theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty

I.3. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I.3.1. Nguồn vốn trong Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I.3.2. Lao động trong công ty

I.3.3. Cơ cấu quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I.3.4. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua và

định hướng phát triển của công ty

I.4. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn

Hà Nội

I.4.1. Đặc điểm của bộ máy kế toán

I.4.2. Hình thức sổ kế toán tại công ty

I.5. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I.5.1. Về công tác quản lý

I.5.2. Về công tác kế toán

II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty may Bắc Ninh

II.1. Sổ sách và chứng từ hạch toán

II.1.1. Bảng chấm công

II.1.2. Giấy nghỉ ốm

II.1.3. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội

II.1.4. Biên bản ngừng việc, làm thêm giờ

II.1.5. Biên bản, phiếu xác nhận công việc hoàn thành

II.1.6. Bảng tính lương

II.1.7. Phiếu chi

II.1.8. Chứng từ nghi sổ

II.2. Tình hình tổ chức tiền lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

II.2.1. Hình thức trả lương tại công ty

II.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

Chương III: Một số ý kiến đánh giá, đề xuất về hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I. Những đánh giá, nhận xét về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

I.1.1. Ưu điểm

I.1.2. Những nhược điểm

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạchh toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

II.1. Về công tác quản lý

II.2. Về công tác hạch toán

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY