Chuyên đề Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty xây dựng Sông Đà

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 3I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3II - CÁC HÌNH THỨC TRẢ TIỀN LƯƠNG 41. Tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế 72. Tiền lương trả theo sản phẩm luỹ tiến 83. Tiền lương trả theo sản phẩm gián tiếp 94. Tiền lương trả theo sản phẩm có thưởng, phạt 9III - LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN. 111. Bảo hiểm xã hội (BHXH): 112. Bảo hiểm y tế (BHYT): 133. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 14IV - NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH, BHYT, KPCĐ. 14V - CHỨNG TỪ BAN ĐẦU ĐỂ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ. 15VI - HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỀ TIỀN LƯƠNG 18VII - HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỀ BHXH, BHYT, KPCĐ. 21VIII - HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ TIỀN LƯƠNG 24CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TL & BH TẠI CÔNG TY XD SÔNG ĐÀ I 25I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 25II - BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 29III - BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 29IV. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY 31V - QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY. 371. Hình thức trả lương và quỹ tiền lương của Công ty 37A - Hình thức trả lương thời gian theo sản phẩm 37B - Hình thức trả lương khoán 39C - Quỹ tiền lương của Công ty 392. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ của Công ty. 403. Hạch toán số lượng lao động ở Công ty 424. Hạch toán sử dụng thời gian lao động tại Công ty: 455. Hạch toán kết quả lao động 496. Hạch toán tiền lương và thanh toán với người lao động. 52I. SỔ CHI TIẾT TK 3314 VÀ SỔ CHI TIẾT TK 1411 66II - SỔ NHẬT KÝ CHUNG CỦA CÔNG TY. 68CHƯƠNG III - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 71I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 71II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM Ở XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 72KẾT LUẬN 81MỤC LỤC 82

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 3

I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3

II - CÁC HÌNH THỨC TRẢ TIỀN LƯƠNG 4

1. Tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế 7

2. Tiền lương trả theo sản phẩm luỹ tiến 8

3. Tiền lương trả theo sản phẩm gián tiếp 9

4. Tiền lương trả theo sản phẩm có thưởng, phạt 9

III - LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN. 11

1. Bảo hiểm xã hội (BHXH): 11

2. Bảo hiểm y tế (BHYT): 13

3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 14

IV - NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH, BHYT, KPCĐ. 14

V - CHỨNG TỪ BAN ĐẦU ĐỂ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ. 15

VI - HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỀ TIỀN LƯƠNG 18

VII - HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỀ BHXH, BHYT, KPCĐ. 21

VIII - HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ TIỀN LƯƠNG 24

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TL & BH TẠI CÔNG TY XD SÔNG

ĐÀ I 25

I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 25

II - BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 29

III - BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 29

IV. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY 31

V - QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY. 37

1. Hình thức trả lương và quỹ tiền lương của Công ty 37

A - Hình thức trả lương thời gian theo sản phẩm 37

B - Hình thức trả lương khoán 39

C - Quỹ tiền lương của Công ty 39

2. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ của Công ty. 40

3. Hạch toán số lượng lao động ở Công ty 42

4. Hạch toán sử dụng thời gian lao động tại Công ty: 45

5. Hạch toán kết quả lao động 49

6. Hạch toán tiền lương và thanh toán với người lao động. 52

I. SỔ CHI TIẾT TK 3314 VÀ SỔ CHI TIẾT TK 1411 66

II - SỔ NHẬT KÝ CHUNG CỦA CÔNG TY. 68

CHƯƠNG III - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN

THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM

TẠI XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 71

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 71

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM Ở XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 72

KẾT LUẬN 81

MỤC LỤC 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY