Chuyên đề Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN DANH AN 3I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An. 31. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An. 32. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An. 4II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An. 51. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty: 52. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty: 63. Hình thức ghi sổ kế toán công ty áp dụng: 7III. Một số chỉ tiêu khác: 8PHẦN II: CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN DANH AN 9I. Tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An: 91. Khái niệm về chi phí sản xuất: 92. Phân loại chi phí sản xuất: 93. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: 103.1. Đối tượng hạch toán chi phí: 103.2. Kỳ hạch toán chi phí: 103.3. Quy trình hạch toán: 113.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 113.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 193.3.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công (MTC) 253.3. 4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 343.3.5.Tập hợp chi phí sản xuất 444. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 44II. Tính giá thành sản phẩm 541. Đối tượng tính giá thành 542. Phương pháp tính giá thành 543. Kỳ tính thành sản phẩm xây lắp 544. Tính giá thành công trình. 55PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TAI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG THIÊN DANH AN 57I. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên danh An 571. Nhận xét về công tác kế toán tại công ty 572. Hạch toán chi phí sản xuất 58II. Những biện pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên danh An 581. Tiết kiệm NVL: 582. Quản lý chi phí sản xuất chung: 583. Đầu tư trang thiết bị máy móc 594. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tại các đội xây lắp. Để nắm rõ tình hình sử dụng vốn của các đội xây lắp và có biện pháp quản lý chặt chẽ công ty cần phải: 59KẾT LUẬN 60

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN DANH AN 3

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An. 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An. 3

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An. 4

II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An. 5

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty: 5

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty: 6

3. Hình thức ghi sổ kế toán công ty áp dụng: 7

III. Một số chỉ tiêu khác: 8

PHẦN II: CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN DANH AN 9

I. Tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Danh An: 9

1. Khái niệm về chi phí sản xuất: 9

2. Phân loại chi phí sản xuất: 9

3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: 10

3.1. Đối tượng hạch toán chi phí: 10

3.2. Kỳ hạch toán chi phí: 10

3.3. Quy trình hạch toán: 11

3.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 11

3.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 19

3.3.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công (MTC) 25

3.3. 4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 34

3.3.5.Tập hợp chi phí sản xuất 44

4. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 44

II. Tính giá thành sản phẩm 54

1. Đối tượng tính giá thành 54

2. Phương pháp tính giá thành 54

3. Kỳ tính thành sản phẩm xây lắp 54

4. Tính giá thành công trình. 55

PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TAI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG THIÊN DANH AN 57

I. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên danh An 57

1. Nhận xét về công tác kế toán tại công ty 57

2. Hạch toán chi phí sản xuất 58

II. Những biện pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên danh An 58

1. Tiết kiệm NVL: 58

2. Quản lý chi phí sản xuất chung: 58

3. Đầu tư trang thiết bị máy móc 59

4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tại các đội xây lắp. Để nắm rõ tình hình sử dụng vốn của các đội xây lắp và có biện pháp quản lý chặt chẽ công ty cần phải: 59

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY