Chuyên đề Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên Mai Linh - Hội An

Quy trình luân chuyển chứng từ của phần hành kế toán TSCĐ a. Khi phát sinh nhu cầu về tài sản, bộ phận hành chính lập yêu cầu mua hàng hoá gửi Ban giám đốc. b. Nhận được yêu cầu, Ban GĐ tổ chức họp, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ và nhu cầu đặt ra, khả năng sử dụng và hiệu quả mang lại, Ban GĐ quyết định đầu từ TSCĐ. Quyết định đầu tư gửi cho bộ phận kế toán tài chính và hành chính. c. Bộ phận kế toán và hành chính kết hợp mua hàng theo quyết định của Ban giám đốc. Kế toán hạch toán theo dõi quá trình mua hàng. d. Khi TSCĐ mua về đảm bảo các thông số kỹ thuật, yêu cầu đặt ra, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Kế toán và hành chính thực hiện bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng. e. Khi TSCĐ đã hoàn thành đưa vào sử dụng được kế toán hạch toán kết chuyển tăng TSCĐ, tính khấu hao và theo dõi về mặt giá trị trong suốt thời gian sử dụng. f. Song song với quá trình theo dõi mặt giá trị, bộ phận hành chính thực hiện quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa TSCĐ đảm bảo hoạt động hết công suất. g. Tài sản hết thời gian sử dụng, lỗi thời, không phù hợp với chức năng hiện tại, hai bộ phận kế toán và hành chính tổ chức thanh lý, thu hối phế liệu. Kế toán ghi giảm TSCĐ, khấu hao, báo thôi khấu hao và hạch toán giá trị thanh lý.

Quy trình luân chuyển chứng từ của phần hành kế toán TSCĐ

a. Khi phát sinh nhu cầu về tài sản, bộ phận hành chính lập yêu cầu mua hàng hoá gửi Ban giám đốc.

b. Nhận được yêu cầu, Ban GĐ tổ chức họp, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ và nhu cầu đặt ra, khả năng sử dụng và hiệu quả mang lại, Ban GĐ quyết định đầu từ TSCĐ. Quyết định đầu tư gửi cho bộ phận kế toán tài chính và hành chính.

c. Bộ phận kế toán và hành chính kết hợp mua hàng theo quyết định của Ban giám đốc. Kế toán hạch toán theo dõi quá trình mua hàng.

d. Khi TSCĐ mua về đảm bảo các thông số kỹ thuật, yêu cầu đặt ra, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Kế toán và hành chính thực hiện bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng.

e. Khi TSCĐ đã hoàn thành đưa vào sử dụng được kế toán hạch toán kết chuyển tăng TSCĐ, tính khấu hao và theo dõi về mặt giá trị trong suốt thời gian sử dụng.

f. Song song với quá trình theo dõi mặt giá trị, bộ phận hành chính thực hiện quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa TSCĐ đảm bảo hoạt động hết công suất.

g. Tài sản hết thời gian sử dụng, lỗi thời, không phù hợp với chức năng hiện tại, hai bộ phận kế toán và hành chính tổ chức thanh lý, thu hối phế liệu. Kế toán ghi giảm TSCĐ, khấu hao, báo thôi khấu hao và hạch toán giá trị thanh lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY