Chuyên đề Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư DNC

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 2Chương 1 4CƠ Sở Lý LUậN CủA CÔNG TáC Kế TOáN về nguyên vật liệu Và công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất 41.1.Cơ sở lý luận 41.1.1. Khái niệm 41.1.2. Đặc điểm 41.1.3. Vai trò nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 51.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 61.3. Phân loại và các cách đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 81.3.1. Phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 81.3.1.1. Phân loại theo mục đích và nội dung của nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 91.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 101.3.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 101.3.2.2. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 101.3.3. Các phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 111.3.3.1.Tính giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ nhập kho 111.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 131.5. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 141.5.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 141.5.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng 141.5.1.2. Số chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 151.5.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 151.5.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 221.5.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ theo phương pháp KKTX 231.5.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo phương pháp KKĐK 281.5.3.1. Khái niệm 281.5.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng 281.5.3.3. Trình tự hạch toán 291.6.Hình thức kế toán 321.6.1.Hình thức kế toán nhật ký chung 331.6.2.Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 341.6.3.Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 351.6.4.Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 36CHƯƠNG 2 37THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNC 372.1.Giới thiệu chung về công ty công ty cổ phần đầu tư DNC 372.1.1.Qúa trình hình thành và phát triển 372.1.1.1.Đặc điểm của đơn vị ảnh hưởng tới công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ : 382.1.1.2.Thủ tục nhập – xuất kho: 402.1.2.3. Kho tàng,bến bãi, dự trữ: 402.1.2. Phân loại và nguồn cung cấp 412.1.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ 422.1.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty CP đầu tư DNC áp dụng: 442.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty Cổ phần đầu tư DNC 462.2.1. Các chứng từ và sổ sách công ty sử dụng 462.2.2. Phương pháp kế toán tổng hợp công ty CP đầu tư DNC đang áp dụng Công ty CP đầu tư DNC có số lượng vật tư tương đối lớn, Công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán tổng hợp NVL nhằm cung cấp thông tin về tình hình nhập, xuất, tồn kho vật liệu một cách chính xác và kịp thời cho quản lý. 47CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNC 823.1. Ưu điểm: 823.2.Nhược điểm: 843.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty CP đầu tư DNC 85KẾT LUẬN 87

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 2

Chương 1 4

CƠ Sở Lý LUậN CủA CÔNG TáC Kế TOáN về nguyên vật liệu Và công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất 4

1.1.Cơ sở lý luận 4

1.1.1. Khái niệm 4

1.1.2. Đặc điểm 4

1.1.3. Vai trò nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 5

1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 6

1.3. Phân loại và các cách đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 8

1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 8

1.3.1.1. Phân loại theo mục đích và nội dung của nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 9

1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 10

1.3.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 10

1.3.2.2. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 10

1.3.3. Các phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 11

1.3.3.1.Tính giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ nhập kho 11

1.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 13

1.5. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 14

1.5.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 14

1.5.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng 14

1.5.1.2. Số chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 15

1.5.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 15

1.5.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 22

1.5.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ theo phương pháp KKTX 23

1.5.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo phương pháp KKĐK 28

1.5.3.1. Khái niệm 28

1.5.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng 28

1.5.3.3. Trình tự hạch toán 29

1.6.Hình thức kế toán 32

1.6.1.Hình thức kế toán nhật ký chung 33

1.6.2.Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 34

1.6.3.Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 35

1.6.4.Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 36

CHƯƠNG 2 37

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNC 37

2.1.Giới thiệu chung về công ty công ty cổ phần đầu tư DNC 37

2.1.1.Qúa trình hình thành và phát triển 37

2.1.1.1.Đặc điểm của đơn vị ảnh hưởng tới công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ : 38

2.1.1.2.Thủ tục nhập – xuất kho: 40

2.1.2.3. Kho tàng,bến bãi, dự trữ: 40

2.1.2. Phân loại và nguồn cung cấp 41

2.1.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ 42

2.1.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty CP đầu tư DNC áp dụng: 44

2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty Cổ phần đầu tư DNC 46

2.2.1. Các chứng từ và sổ sách công ty sử dụng 46

2.2.2. Phương pháp kế toán tổng hợp công ty CP đầu tư DNC đang áp dụng Công ty CP đầu tư DNC có số lượng vật tư tương đối lớn, Công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán tổng hợp NVL nhằm cung cấp thông tin về tình hình nhập, xuất, tồn kho vật liệu một cách chính xác và kịp thời cho quản lý. 47

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNC 82

3.1. Ưu điểm: 82

3.2.Nhược điểm: 84

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty CP đầu tư DNC 85

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY